Živnosťák – kdy, kde a jak?

Máte nápady, chuť a elán pustit se do nějaké samostatné činnosti? Děsí vás, jak a kde to vše vypapírovat? Informace se špatně shánějí a pořád se to mění?

Pojďme si odpovědět na nejčastější otázky spojené se začátkem podnikání.

Jak poznám, že podnikám?

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

Klíčové je slovo „soustavná“.

Jednorázové přivýdělky se za podnikání nepovažují. Když pomůžete sousedovi posekat trávník, přeložíte kamarádce článek, na místním trhu prodáte úrodu ze zahrádky – to vše podnikání není.

Pokud si ale koupíte pořádnou sekačku a svoje služby začnete nabízet, začnete překládat články i dalším lidem, nebo si koupíte malé políčko a zamluvíte si místo na trhu – pak už by se o podnikání jednalo.

Ne vždy znamená podnikání i živnostenský list. Existují obory a oblasti, které nespadají pod živnostenský zákon, ale přesto jsou podnikáním a musí se z nich platit daně, zdravotní a sociální podnikání.

V první řadě si tedy zjistěte, jestli váš vysněný obor podnikání spadá pod živnostenský zákon, nebo se řídí jinými zákony.

Podnikání bez živnosťáku

Živnostenské oprávnění nepotřebujeme k následujícím podnikatelským činnostem:

  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (to je to políčko a stánek na trhu)
  • autorská činnost (autorské honoráře za příspěvky do novin, rozhlasu nebo televize, prodej obrazů…)
  • nezávislá povolání podle zvláštních předpisů (např. herec, spisovatel, hudebník…)
  • jiné podnikání podle zvláštních předpisů (např. lékaři, advokáti, daňoví poradci, makléři, exekutoři…)

Pokud do žádné z výše vyjmenovaných kategorií nespadáte, pravděpodobně si budete muset pro svoje podnikání vyřídit živnostenský list.

Jak si zařídit živnostenské oprávnění

Živnostenský list si zařídíte na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Na úřadě vyplníte Jednotný registrační formulář, ve kterém:

  • ohlásíte zahájení živnosti
  • registrujete se k dani z příjmu fyzických osob a případně k dalším daním
  • registrujete se k sociálnímu pojištění
  • registrujete se ke zdravotnímu pojištění

Prakticky to bude probíhat tak, že všechny informace naťuká paní na živnostenském úřadu do počítače a po vás bude chtít jen diktovat. Pokud chcete vidět předem, jak formulář vypadá a jaké se v něm vyplňují informace, můžete si jej stáhnout tady.

Dojdete si tedy jen na jeden úřad, ale můžete se zde přihlásit se zároveň na finančním úřadu, u sociálky a u zdravotní pojišťovny. Z finančního úřadu a ze sociálky vám nejbližších dnech přijde potvrzení o registraci, zdravotní pojišťovny jej ale obvykle neposílají.

Ne vždy se údaje ze živnostenského úřadu dostanou, kam mají. Takže se může stát, že si budete muset na svou správu sociálního zabezepečení a na zdravotní pojišťovnu dojít nakonec sami. Určitě na registraci zařízenou živnostenským úřadem nespoléhejte a alespoň telefonicky si ověřte, že registrace v pořádku proběhla.

Ve formuláři se vyplňuje kolonka sídlo – pokud to bude jiné místo, než máte své trvalé bydliště, budete potřebovat písemný souhlas majitele objektu s umístěním sídla. Sídlo je místo, kam vám bude chodit oficiální korespondence.

Další kolonkou je provozovna. To je místo, kde dochází ke styku se zákazníky. Pokud takovou provozovnu máte, musíte jí ohlásit a zvenčí označit.

Co s sebou?

Budete potřebovat 1.000 Kč na správní poplatek. Bude se vám hodit číslo vaší zdravotní pojišťovny a číslo účtu, který budete při podnikání používat.

Jakou živnost vybrat?

Velká část činností se vejde do volné živnosti. Je to jedna široká živnost, která je dále rozdělená na jednotlivé obory. Kompletní seznam oborů volné živnosti najdete zde. Doporučuji přijít na živnostenský úřad s čísly vybraných oborů vypsanými na papírku, výrazně si to tam urychlíte.

Některé specializované činnosti vyžadují živnost vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou. Jsou to takové živnosti, u kterých je potřeba prokázat vzdělání a praxi v oboru – například účetní, kosmetické, masérské nebo restaurační služby.

Abyste živnostenské oprávnění dostali, musíte splňovat všeobecné podmínky – plnoletost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. U vázaných, řemeslných a koncesovaných živností potom i vzdělání, praxi, případně odbornou zkoušku.

Druhy živností přehledně:

Pokud podmínky vzdělání či praxe nesplňujete, můžete si domluvit odpovědného zástupce. To musí být fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a zároveň splňuje potřebné vzdělání či praxi. Odpovědný zástupce musí být ve smluvním vztahu k podnikateli (zaměstnanecký vztah, smlouva o spolupráci atd.).

Kolik budu z podnikání platit daně?

Z podnikání se platí daň z příjmu (15% ze zisku), sociální pojištění (14,6% ze zisku) a zdravotní pojištění (6,75% ze zisku). Můžete se přihlásit i k nemocenskému pojištění, ale to není povinné. V daňovém přiznání můžete svou daň snížit odečitatelnými položkamislevami na dani.

Hlavní nebo vedlejší činnost?

Jestli máme podnikatelskou činnost jako „hlavní“ nebo „vedlejší“ ovlivní naše odvody na zdravotní a sociální pojištění. Hlavní činnost je při nízkém zisku z podnikání výrazně dražší než vedlejší činnost. Při hlavní činnosti totiž musíme každý měsíc zaplatit více než 4 tisíce na zdravotní a sociální pojištění, i když nemáme žádný zisk.

Podmínky pro vedlejší činnost vyjmenovávají zákony o sociálním a zdravotním pojištění. Obecně je naše podnikání vedlejší činnost, pokud jsme zároveň zaměstnanci, důchodci, staráme se o malé dítě, studujeme.

Podrobně se hlavní a vedlejší činnosti věnuje článek „Hlavní nebo vedlejší“.

A je to 

Za pár dní dostanete od živnostenského úřadu oprávnění a můžete začít podnikat.

Bohužel ale nepočítejte s krásným lejstrem s ornamenty. V současné době se vydává již jen Výpis z živnostenského rejstříku, na první pohled obyčejný papír. Vím, že to je drobnost, ale mě to nemile překvapilo a zamrzelo. Těšila jsem se na ornamenty. 🙂

 zivnostak

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.