Podnikání na mateřské a rodičovské

Chcete začít podnikat, ale nevíte, jestli to na mateřské nebo rodičovské vůbec jde? Kolik budete platit státu a co za vás bude platit stát? Přečtěte si, jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání při mateřské nebo rodičovské.

Aktualizace částek pro rok 2021.

Fotografii laskavě poskytla Ivana Štefková.

Mateřská nebo rodičovská?

V běžné mluvě mícháme termíny, motá se nám mateřská a rodičovská, což teprve peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek… Protože se ale podmínky podnikání při mateřské nebo rodičovské někdy trochu liší, je důležité přesně vědět, o čem se bavíme.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je volno, které jste dostala od svého zaměstnavatele, abyste mohla pečovat o sebe před porodem a poté o miminko. Trvá obvykle 28 týdnů, asi do 5 měsíců miminka. Podnikatelky „mateřskou dovolenou“ nemají, protože nemají zaměstnavatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka nemocenského pojištění, kterou vyplácí stát budoucím a novopečeným maminkám. Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok zaměstnankyně (skoro vždy) a podnikatelky, které si platí dostatečně dlouho nemocenské pojištění. Je potřeba ho platit alespoň 180 dní v posledním roce a 270 dní v posledních dvou letech před začátkem pobírání PPM, víc podrobností najdete v ebooku 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské.

Pro vaše podnikání je důležité si uvědomit, jestli PPM pobíráte jako zaměstnanec, jako podnikatelka, nebo jako obojí, protože i to je možné.

Mateřské dovolené i peněžité pomoci v mateřství říkáme normálně „mateřská“, což někdy při domlouvání mate, hlavně na úřadech. 🙂

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je volno od zaměstnavatele, které následuje po skončení mateřské dovolené. Ze zákona je nárok na rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte, můžete se ale se zaměstnavatelem domluvit na kratší době.

Jako podnikatelka „rodičovskou dovolenou“ nemáte, protože vám nemá kdo dát volno.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka od státu, kterou dostává rodina na své nejmladší dítě. Můžete ji brát do tří let dítěte, to je nejobvyklejší varianta, ale klidně ji můžete vyčerpat dříve, nebo naopak až do jeho čtyř let. Celková částka rodičovského příspěvku je 300.000 Kč (nebo 450.000 Kč při dvojčatech) a jak si ho rozložíte, záleží jen na vás a na vašich předchozích příjmech, nebo na příjmech partnera. Podrobně různé varianty rodičovského příspěvku probírám v ebooku 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské, tady se tím víc zabývat nebudeme.

Důležité na tom všem je, že délku rodičovského příspěvku si můžete do jisté míry volit a průběžně měnit. Díky tomu můžete ovlivnit i výši pojištění, které budete z podnikání platit. Protože při pobírání rodičovského příspěvku máte podnikání jako vedlejší činnost s výhodami, které jsou s tím spojené.

Délkou pobírání rodičovského příspěvku můžete ovlivnit, kolik budete platit z podnikání pojištění.

Můžu při mateřské a rodičovské podnikat?

Jestli jste na mateřské dovolené u zaměstnavatele a přitom podnikáte nebo chcete s podnikáním začít, nic vám v tom nebrání.

Jen si ověřte, jestli ke svému podnikání nepotřebujete souhlas zaměstnavatele. Ten je potřeba, pokud ho máte v konkureční doložce, nebo pokud chcete podnikat ve stejném oboru, v jakém působí váš zaměstnavatel. (§304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce)

Zaměstnankyně na mateřské dovolené může podnikat prakticky bez omezení.

Pokud jste si platila nemocenské pojištění jako podnikatelka a pobíráte peněžitou pomoc v mateřství z tohoto pojištění, nemůžete během pobírání mateřské osobně podnikat. Můžete ale chod svého podnikání zajistit pomocí zaměstnanců nebo spolupracující osoby, nemusíte nutně podnikání přerušovat.

Podnikatelka, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství, nesmí své podnikání osobně vykonávat.

Když už jste na rodičovské dovolené nebo pobíráte rodičovský příspěvek, můžete podnikat bez omezení. Nezáleží přitom na tom, z jakého pojištění jste předtím pobírala peněžitou pomoc v mateřství, nebo jestli jste ji vůbec neměla.

S rodičovským příspěvkem můžete podnikat bez omezení. Podnikání je vedlejší činnost.

Jak s podnikáním začít?

Abyste mohla podnikat, potřebujete k tomu nějaké oprávnění, většinou živnostenské oprávnění. Některé typy podnikání živnosťák nepotřebují, například podnikání podle autorského zákona nebo podnikání podle speciálních zákonů.

Kromě toho se přihlašte k finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a na sociálce. Na všechny tři úřady vás může nahlásit rovnou živnostenský úřad při zakládání živnosti, využijte toho a zjednodušte si obíhání úřadů.

Zdravotní a sociální pojištění

Rodiče na mateřské dovolené nebo s rodičovským příspěvkem mají podnikání jako vedlejší činnost. Je to velká výhoda hlavně ze začátku podnikání. Platíte totiž zdravotní a sociální pojištění ve výši podle zisku (rozdílu mezi příjmy a výdaji). Při malém zisku budete platit málo, nebo dokonce vůbec.

V prvním roce podnikání nemusíte platit zálohy, doplatíte vše až po konci roku, až podáte daňové přiznání a přehled zdravotního a sociálního pojištění.

V dalších letech podnikání platíte zálohy podle toho, jaký jste měli minulý zisk. Možná pár set měsíčně, možná nic. Po konci roku vždy zálohy zúčtujete a buď něco doplatíte, nebo dostanete přeplatek zpátky.

Jestli nepotřebujete z nějakého důvodu vybrat rodičovský příspěvek co nejdříve, rozložte si jej až do 4 let. Můžete tak co nejdelší dobu využívat výhod podnikání jako vedlejší činnosti.

Zdravotní pojištění

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, to je v naprosté většině případů polovina zisku. Při vedlejší činnosti nemusíte dodržet žádnou minimální částku, budete platit jen tolik, kolik vyjde výpočtem.

Příklad:
• roční zisk je 100.000 Kč
• vyměřovací základ zdravotního pojištění je 50.000 Kč
• zdravotní pojištění je 13,5 % z 50.000 Kč = 6.750 Kč

Zdravotní pojištění se z podnikání platí vždy, když máte nějaký zisk. Zároveň ho sice za státní pojištěnce platí stát, za zaměstnance zaměstnavatel, přesto ho musíte platit i jako podnikatelka.

Při hlavní činnosti byste zaplatili za každý měsíc podnikání zdravotní pojištění 2.393 Kč (částka pro rok 2021), bez ohledu na to, jak vysoký nebo nízký máte zisk.

Sociální (důchodové) pojištění

Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu (obvykle polovina zisku). Při vedlejší činnosti pro vás neplatí žádné minimální platby a možná nebudete muset toto pojištění vůbec platit.

Příklad:
• roční zisk je 100.000 Kč
• vyměřovací základ sociálního pojištění je 50.000 Kč
• sociální pojištění je 29,2 % z 50.000 Kč = 14.600 Kč

Při nízkém zisku nemusíte sociální pojištění z podnikání platit, pokud sami nechcete. Rozhodnou hranicí pro rok 2021 je zisk 85.058 Kč. Tato hranice se každý rok trochu zvyšuje a musíte si ji pokrátit podle měsíců, pokud jste nepodnikali celý rok.

Se ziskem pod rozhodnou hranicí nemusíte pojištění platit vůbec. Pokud ji ale překročíte, platíte pojištění z celé částky.

Příklad:
• roční zisk za celý rok 2021 je 85.000 Kč
• sociální pojištění nemusíte platit.

• roční zisk je 86.000 Kč
• vyměřovací základ sociálního pojištění je 43.000 Kč
• sociální pojištění je 29,2 % z 43.000 Kč = 12.556 Kč

Zisk je o tisícovku vyšší, ale na pojištění zaplatíte o dvanáct tisíc víc. Neberte to…

Při hlavní činnosti byste zaplatili za každý měsíc podnikání sociální pojištění 2.588 Kč (částka pro rok 2021), bez ohledu na to, jaký máte zisk.

Musím to všechno vůbec vyřizovat, když si vydělám jen trochu?

Charakteristikou podnikání je, že to je soustavná činnost, provozovaná samostatně za účelem dosažení zisku. Jakmile nějakou takovou činnost máte, vůbec nezáleží na tom, kolik si vyděláte. Je to podnikání se všemi povinnostmi, které podnikatelé mají.

Někdy se podnikání plete s příjmy z příležitostné činnosti, které mají mírnější pravidla a neplatí se z nich sociální a zdravotní pojištění. Musí se ale jednat opravdu o příležitostné, neopakované příjmy. Jestliže máte i maličký eshop nebo svoji výdělečnou činnost opakujete, je potřeba na to pohlížet jako na podnikání se všemi důsledky.

Chcete ještě podrobnější informace?

Pokud začínáte uvažovat o přivýdělku při mateřské, rodičovské nebo péči o dítě, vyberte si některý z webinářů z aktuální nabídky.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.