Paušální daň v roce 2024

Velkým zjednodušením pro podnikatele je paušální daň. Nemůže se k ní ale přihlásit každý a ne každému se vyplatí. Určitě si to proto nejprve dobře promyslete a propočítejte, než se k ní zavážete.

Aktualizováno pro rok 2024.

Co je paušální daň?

Paušální daň je společná platba daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění.

Paušální daň ≠ paušální výdaje (výdaje procentem z příjmů)

Pro rok 2024 má paušální daň tři pásma s různou výší měsíční platby.
Pásma pro podnikatele s volnou živností a ostatní podnikatele, kteří by si jinak mohli uplatnit výdaje 60 % jsou:

 1. pásmo – 7 498 Kč (s příjmy do 1 500 000)
 2. pásmo – 16 745 Kč (s příjmy nad 1 500 000 a do 2 000 000)
 3. pásmo – 27 139 Kč (sem patří podnikatelé, kteří by si mohli uplatnit jen 40 % výdajů a jejich příjmy jsou mezi 1 500 000 a 2 000 000)

Pravidla pro ostatní OSVČ podnikatele a při souběhu různých typů podnikání najdete zde na webu finanční správy.

Na začátku roku se rozhodnete, do kterého pásma pro právě začínající rok budete patřit. Pokud během roku překročíte limity pro svoje vybrané pásmo, můžete se přesunout do vyššího pásma, nebo doplatit odvody podle skutečného výpočtu.

V režimu paušální daně nepodáváte za daný rok daňové přiznání, ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění.
Všechny tyto povinnosti jsou vyřízené měsíčními platbami.

Kdo ji může využít?

Paušální daň má být zjednodušením administrativy pro podnikatele, který splňuje tyto podmínky:

 • podnikatel OSVČ
 • není plátce DPH (může být identifikovaná osoba)
 • příjmy z podnikání (§ 7 zákona o dani z příjmu) nemá vyšší než 2.000.000 Kč za rok
 • nemá zaměstnání (§ 6) – kromě dohody o provedení práce případně dohody o pracovní činnosti se srážkovou daní, ty smí být
 • může mít příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z nájmu (§ 9) a ostatní příjmy (§ 10), pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 50.000 Kč
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti
 • není proti němu vedeno insolvenční řízení
 • není spolupracující osobou

Co mám udělat?

Pokud se pro režim paušální daně rozhodnete, musíte se na finančním úřadu přihlásit do 10. 1. na rok, který právě začíná. Využijte interaktivní formulář finanční správy.

Kdo začne podnikat až v průběhu roku a chce paušální daň využít, může se přihlásit hned od prvního dne podnikání. Není potřeba čekat na další rok. Pozor ale na to, jestli splňujete celý rok podmínky pro paušální daň (žádné zaměstnání atd.).

Každý měsíc potom platíte do 20. dne platbu paušální daně na speciální účet u finančního úřadu. Předčíslí účtu je 2866 a poté následuje číslo podle vašeho kraje. Například pro Prahu je to číslo 2866–77628031/0710, všechna čísla účtu najdete zde na stránkách finanční správy.

Tím jsou vaše povinnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a sociálce splněny, nebudete podávat daňové přiznání ani přehledy. To ale jen za podmínky, že po celý rok splňujete podmínky pro paušální daň.

Evidovat svoje příjmy ale nadále musíte. Proto, abyste mohli sledovat a případně dokázat, že pořád splňujete podmínky pro paušální daň. A také kvůli sledování obratu pro DPH.

Pokud se rozhodnete, že už paušální daň nadále využívat nechcete, můžete to udělat vždy do 10. ledna na právě začínající rok. Nejde to odhlásit zpětně, vždy až na další rok.

Co když v průběhu roku přestanu splňovat podmínky?

Pokud během roku přestanete splňovat podmínky pro paušální daň (překročíte obrat, stanete se plátcem DPH, budete mít zaměstnání nebo překročíte limit 50.000 Kč pro ostatní zdanitelné příjmy…), musíte to oznámit finančnímu úřadu a po konci roku podat daňové přiznání a přehledy na zdravotní a sociální pojištění.

Doplatíte tak daň i pojištění a všechny dosavadní platby budou brané jako zálohy na jednotlivé instituce. Administrativu budete mít ještě o něco složitější, než kdybyste se k paušální dani nepřihlašovali.
Může se dokonce stát, že zaplatíte ještě víc, než kdybyste se k paušální dani nikdy nepřihlásili. Nejvíce rizikové je přihlásit se do paušálního režimu a nakonec si v průběhu roku najít zaměstnání. Na tyto situace si dávejte opravdu pozor, doporučuji raději konzultaci předem s daňovým poradcem.

Komu se paušální daň vyplatí?

Paušální daň nejde snižovat o žádné další slevy. Nevyplatí se tak většinou těm, kdo využívají slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. U ostatních slev to chce vyzkoušet a promyslet.

Pokud jste podnikatel na hlavní činnost, máte volnou živnost a neplánujete ve svém daňovém přiznání uplatňovat žádné slevy (dary, hypotéka, děti…), vyplatí se vám paušální daň přibližně od příjmů 700 000 Kč za rok. Když se blížíte příjmy k milionu a půl, úspora už je veliká, jde o desetitisíce za rok. Tam se paušální daň může hodně vyplatit. Určitě si to ale nejprve propočítejte a promyslete.

Jakou má souvislost paušální daň a důchod

Součástí paušální daně je pevná částka důchodového pojištění. Podnikatelé s nižšími příjmy si tak s paušální daní platí na důchod víc, než s klasickými odvody. Budou mít o něco vyšší důchod, než kdyby se do paušální daně nepřihlásili. Naopak podnikatelé s vyššími příjmy si platí s paušální daní na důchod méně. Ušetří, ale mají méně v důchodovém systému, což se projeví na nižším důchodu.

Pro někoho to bude výhodou, pro někoho nevýhodou. Záleží, jak se k budoucímu státnímu důchodu stavíte. 🙂

Zdroje a odkazy:

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.