Jak si snížit základ daně – odečitatelné položky

Sazba daně z příjmu je 15 %, neznamená to ale, že tak vysokou daň musíte opravdu platit. Svoji daň z příjmu můžete legálně snížit o slevy na dani a pomocí odečitatelných položek (nezdanitelných částí základu daně). Zajímá vás, jestli i vy můžete snížit svoji daň? Přečtěte si tento článek.

Aktualizace částek pro rok 2021.

Odečitatelným položkám se podrobně věnuje §15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Jsou to úlevy, které snižují daňový základ z našich výdělků ještě před vypočtením daně. Týkají podnikatelů i zaměstnanců.

Poskytnuté dary

Svůj daňový základ můžeme snížit o dar, poskytnutý na vyjmenované účely (jedná se především o dary na humanitární, zdravotní, kulturní a jiné společensky prospěšné účely).

Minimální výše darů je 1.000 Kč, maximální 15% ze základu daně.

V roce 2020 a 2021 si mimořádně můžete odečíst až 30 % ze základu daně.

Jako „dar“ si můžete odečíst i bezúplatné darování krve, to je ohodnoceno částkou 3.000 Kč, nebo darování orgánu či krvetvorných buněk (tady vás kromě dobrého pocitu potěší i snížení základu daně o 20.000 Kč).

K poskytnutému daru budete potřebovat potvrzení, kterým jej při podávání daňového přiznání doložíte.

Úroky ze stavebních úvěrů

Můžete si odečíst úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotečních úvěrů, který máte za účelem financování bytových potřeb. V zákoně v § 15 odst. 3 je podrobně rozepsáno, co je myšleno bytovými potřebami i další podmínky. K doložení budete potřebovat potvrzení o zaplacených úrocích a v prvním roce i úvěrovou smlouvu.

Maximální částka je 300.000 Kč za rok / 25.000 Kč za měsíc.

U nemovitostí pořízených až po 1. 1. 2021 bude limit jen do 150.000 Kč za rok.

Příspěvky na penzijní připojištění

Odečíst si můžete zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, a to až 24.000. Můžete si ale odečíst až ten příspěvek, který je nad rámec státní podpory. Pokud jsou vaše platby na penzijní připojištění vyšší než 12.000, můžete si daňový základ snížit o částku převyšující tento limit.

Příklad:
Podle potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění jsme zaplatili:

• 10.000 Kč → nemáme nárok na odečtení příspěvků na penzijní připojištění (na celou částku byla státní podpora)

• 16.000 Kč → máme nárok na odečtení 4.000 Kč (na prvních 12 tis. byla státní podpora)

• 28.000 Kč → máme nárok na odečtení 16.000 Kč (na prvních 12 tis. byla státní podpora)

• 38.000 Kč → máme nárok na odečtení 24.000 Kč (na prvních 12 tis. byla státní podpora, odečíst lze maximálně 24 tis.)

Zaplacené životní pojištění

Ze základu daně můžeme odečíst zaplacené životní pojištění. Maximální částka odpočtu je 24.000 Kč a odečítáme již od první zaplacené koruny.

Příklad:
Podle potvrzení o zaplaceném životním pojištění jsme zaplatili:

• 10.000 Kč → máme nárok na odečtení 10.000 Kč zaplacených na životní pojištění

• 16.000 Kč → máme nárok na odečtení 16.000 Kč

• 28.000 Kč → máme nárok na odečtení 24.000 Kč

Zaplacené odborové příspěvky

Můžeme odečíst příspěvky odborovým organizacím, a to až do 3.000 Kč.

Ztráta minulých let

Ztráta minulých let sice nepatří mezi odečitatelné  položky, ale je to další možnost, jak snížit svůj daňový základ. Ztrátu můžete uplatnit v následujících pěti letech po jejím vzniku, maximálně do výše aktuálního daňového základu z podnikání, pronájmů atd. (bez příjmů ze zaměstnání).

Nezapomeňte vypsat do samostatné přílohy údaje o tom, kdy ztráta vznikla, jak byla vysoká, kolik jste již odečetli v minulých letech, kolik uplatňujete v tomto daňovém přiznání a kolik zbývá do následujících let.

Další vzdělávání, výzkum a vývoj, podpora odborného vzdělávání,

Můžete si odečíst výdaje na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. Nelze zde uplatnit například výdaje na odborné školení.

Dále si můžete odečíst výdaje na výzkum a vývoj nebo na vzdělávání učňů.

Jak vypočteme daň?

Po odečtení všech odečitatelných položek máme snížený základ daně. Ten zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů a vynásobíme sazbou daně z příjmu – 15%.

Tuto vypočtenou daň můžeme dále snižovat o slevy na dani, kterým se věnuje samostatný článek.

Článek aktualizovaný k 2. 3. 2021.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.