Rodičovský příspěvek 2018

Rodičovský příspěvek má od roku 2018 nová pravidla. Jak se teď počítá, pro koho jsou nová pravidla výhodnější a co čeká rodiče dvojčat?

Rodičovský příspěvek je státní dávka, kterou dostává jeden z rodičů na nejmladší dítě v rodině. Navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, nebo začíná ihned po porodu.

Základní pravidla a čísla:

 • celková částka až 220.000 Kč
 • pro dvojčata a vícerčata až 330.000 Kč
 • čerpání možné až do 4 let věku dítěte
 • výši měsíčního příspěvku a dobu čerpání si můžou rodiče volit
 • maximální výše příspěvku se počítá podle předchozích výdělků

Jaká může být výše příspěvku

Výši příspěvku si volíte sami podle toho, jak rychle chcete celkovou částku vyčerpat.

Čím vyšší příspěvek si zvolíte, tím rychleji s jeho pobíráním skončíte. A naopak, jestliže chcete pobírání rodičovského příspěvku prodloužit (třeba abyste měli déle podnikání jako vedlejší činnost), snižte si výši příspěvku.

Příklad:

 • celkový rodičovský příspěvek při jednom dítěti je 220.000 Kč
 • při měsíčním příspěvku 15.000 Kč bude vyčerpaný za 14 měsíců
 • při měsíčním příspěvku 5.000 Kč bude vyčerpaný za 44 měsíců

Nejvyšší možný rodičovský příspěvek = 70 % vyměřovacího základu (cca měsíční mzda, počítá se to trochu složitěji, ale pro představu to stačí). Limity jsou stejné jako při výpočtu peněžité pomoci v mateřství.

Pro výpočet výše rodičovského příspěvku můžete použít výdělky kteréhokoliv z rodičů. Nezáleží na tom, který z nich bude rodičovský příspěvek pobírat.

Příklad: 

 • hrubá mzda 30.000 K
 • nejvyšší možný rodičovský příspěvek 21.000 Kč (70 % ze mzdy)
 • nejkratší možné čerpání 10 měsíců. Rodičovský příspěvek se ale začíná čerpat až po skončení mateřské, tj. cca ve 4 měsících dítěte. Vyčerpaný proto bude, až bude dítěti 14 měsíců. (zaokrouhluji, zjednodušuji)

Rodiče s vyššími příjmy si teď mohou volit vyšší rodičovský příspěvek, než v minulých letech. Jestli chtějí, vyčerpají tak rodičovský příspěvek rychleji a nebudou mít tak velký propad v měsíčních příjmech domácnosti. Výhodné to bude hlavně tehdy, pokud plánují další děti rychleji za sebou.

Příklad:

 • rodina má první dítě, když je tomuto dítěti rok a půl, narodí se sourozenec. Rodiče mají vysoké příjmy ze zaměstnání.
 • podle starých pravidel mohl být rodičovský příspěvek maximálně 11.500 Kč, více to nešlo. Když maminka nastoupila na druhou mateřskou, vyčerpala z rodičovského příspěvku jenom 138.000 Kč, více vybrat nestihla (počítám zjednodušeně, že první 4 měsíce brala mateřskou na první dítě, potom 12 měsíců rodičovský příspěvek a poslední 2 měsíce mateřskou před porodem na druhé dítě)
 • podle nových pravidel si může volit i vyšší rodičovský příspěvek. Kdyby měla dostatečně vysoké příjmy maminka nebo tatínek dítěte, můžou zvolit rodičovský příspěvek 18.500 Kč, tak vyčerpají celou částku 220.000 Kč ještě před nástupem na druhou mateřskou.
 • podle nových pravidel si rodina pomůže, dostane rodičovský příspěvek na první dítě celkem o 82.000 Kč vyšší

Rodičovský příspěvek hned po porodu

Rodiny, kde ani jeden z rodičů neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, čerpají rodičovský příspěvek rovnou po porodu. Týká se to například studentů, podnikatelů bez dobrovolného nemocenského pojištění. Nebo všech, kteří si neplatili nemocenské pojištění dostatečně dlouho.

Podle nových pravidel si v takovém případě mohou rodiče zvolit výši rodičovského příspěvku až do výše 7.600 měsíčně. Ještě loni měli povinně rodičovský příspěvek rozložený do 4 let, teď už to mohou urychlit.

Dvojčata a vícerčata

Nejvýhodnější změny čekají rodiče dvojčat a vícerčat. Ti pobírají jen jeden rodičovský příspěvek, i když „nejmladších dětí v rodině“ je více.

Celková částka rodičovského příspěvku je nově až 330.000 Kč. 

Vyšší mají i maximální limit měsíčního rodičovského příspěvku. Základní výpočet je stejný – maximálně 70 % vyměřovacího základu. Rodiče vícerčat ale výsledek mohou ještě vynásobit 1,5 krát.

Příklad:

 • hrubá mzda byla 30.000 Kč
 • nejvyšší rodičovský příspěvek u jednoho dítěte je 21.000 Kč
 • nejvyšší rodičovský příspěvek u dvojčat a vícerčat je 31.500 Kč

Rodiče vícerčat, kteří nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou volit rodičovský příspěvek až do výše 11.400 Kč (1,5 násobek základní částky 7.600 Kč).

Pozor, pozor, rodiče dvojčat a vícerčat!

Jestli máte děti do 4 let a rodičovský příspěvek podle starých pravidel už jste vyčerpali, můžete si o něj zažádat znovu a podle nových pravidel dočerpat až 110.000 Kč, o které byl příspěvek navýšen. Konkrétní částky budou záležet na tom, kolik času vám zbývá do 4. narozenin a jak vysoké byly příjmy, ze kterých se rodičovský příspěvek počítá.

Otázky a odpovědi

Jak se žádá o rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek vyplácí úřad práce – odbor sociální podpory. Zažádat si o něj můžete osobně na úřadě, nebo můžete formulář poslat i poštou. V elektronické podobě najdete aktuální formulář zde na stránkách MPSV.

Podle čeho si mám určit výši příspěvku?

Počítejte s tím, že celkový příspěvek je 220.000 Kč (při jednom dítěti). Chcete-li příspěvek prodloužit například do 4 let věku dítěte, nejprve se koukněte, kolik peněz vám ještě zbývá vyčerpat. Potom tuto zbývající částku vydělte počtem zbývajících měsíců a je to. 🙂

Vychází mi nezaokrouhlená částka, co s tím?

Například vám zbývá 22.000 Kč na 9 měsíců, takže 2.444,44 Kč na měsíc. Máte dvě varianty:

 1. zvolte příspěvek ve výši 2.444 Kč. Poslední měsíc dostanete částku navýšenou o ty koruny, které jste zaokrouhlili směrem dolů.
 2. zvolte příspěvek ve výši 2.445 Kč. Za osmý měsíci dostanete rodičovský příspěvek navýšený – obvyklých 2.445 Kč + zbývajících 2.440 Kč za poslední měsíc. Pobírání rodičovského příspěvku se vám ale o měsíc zkrátí! To může být nepříjemné hlavně pro podnikatelky, víc informací najdete zde ve článku.

Můžu si při rodičovském příspěvku přivydělávat?

Během pobírání příspěvku můžete pracovat u svého zaměstnavatele, u jiného zaměstnavatele nebo podnikat. Výhodou je, že podnikání bude vedlejší činnost – budete mít mírnější pravidla pro zdravotní a sociální pojištění, to při nízkém zisku nebudete muset platit vůbec. Více informací najde v ebooku zdarma – 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské.

Jaký je rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a rodičovskou dovolenou?

Rodičovská dovolená je volno, které čerpají rodiče u svého zaměstnavatele, aby mohli nadále pečovat o své dítě. Ze zákona je nárok na dovolenou až do tří let věku dítěte. Rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele si můžete o další rok prodloužit ve formě neplaceného volna, potřebujete k tomu ale jeho souhlas. Záleží potom na vstřícnosti zaměstnavatele a na naší komunikaci s ním.

Rodičovský příspěvek je dávka vyplácená státem, časově vůbec nemusí být shodná s dobou čerpání rodičovské dovolené u zaměstnavatele. Můžete se do práce vrátit a dál čerpat rodičovský příspěvek, stejně tak můžete již nečerpat příspěvek, ale u zaměstnavatele být stále na rodičovské dovolené.

Jak často můžu měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši příspěvku si můžete měnit každé tři měsíce a tím reagovat na momentální rodinnou situaci.

Kde najdu rodičovský příspěvek v zákoně?

Rodičovský příspěvek upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 30 a dál. Kdybyste se chtěli opřít o paragrafy. 🙂

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.