Co si připravit k daňovému přiznání

Ať už máte na daňové přiznání „lidi“, nebo si ho děláte sami, příprava podkladů je na vás.

Zkontrolujte si, jestli máte to nejdůležitější, co potřebujete k daňovému přiznání a k přehledům na sociálku a zdravotní pojišťovnu.

Aktualizace k 3. 2. 2024.

Článek je určený pro podnikatele, kteří mají podnikání jako jedinou výdělečnou činnost, případně v kombinaci se zaměstnáním nebo pronájmem.

Ostatní zdanitelné příjmy, například z akcií nebo kyberměn v článku nezmiňuji. V takových situacích bych doporučovala domluvit se s daňovým poradcem.

Příjmy a výdaje z podnikání

Pokud nevedete účetnictví (opravdické účetnictví, ne daňovou evidenci), zdaňujete příjmy, které jste v roce 2023 dostali zaplacené.

Nezáleží ani tak na fakturách, ale na penězích, které skutečně přišly na váš bankovní účet, nebo jste je dostali v hotovosti.

K daňovému přiznání budete potřebovat součet těchto plateb. Zkontrolujte si ve výstupech z fakturačního systému, jestli sčítá skutečně přijaté platby, ne vystavené faktury. K rozdílům dochází hlavně ke konci roku, kdy faktury vystavené v prosinci dostaneme často zaplacené až v dalším roce. Ideální je zkontrolovat si to i s bankovními výpisy.

Svoje příjmy můžete snížit o výdaje, a to buď o skutečné výdaje podle daňové evidence, nebo o výdaje vypočítané procentem z příjmů. Podle toho si připravte buď daňovou evidenci a výstupy z ní, nebo procento výdajů, které se k vašemu podnikání vztahuje. Druhá metoda je pochopitelně jednodušší, často zároveň i výhodnější.

Víc o podmínkách zdanění příjmů z podnikání najdete v § 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Příklad:
Mám zdanitelné příjmy 500.000 Kč.
Skutečné daňově uznatelné výdaje související s podnikáním mám 120.000 Kč.
Mám volnou živnost, můžu využít výdaje procentem z příjmů ve výši 60 % = 300.000 Kč.

→ Do daňového přiznání si vyberu výdaje procentem z příjmů, jsou výhodnější.

Obdobné podklady si připravte i k příjmům a výdajům z pronájmu.

Zdanění příjmů z pronájmu se věnuje § 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

✓ Příjmy ze zaměstnání

Pokud máte souběh podnikání se zaměstnáním, příjmy ze zaměstnání většinou do svého daňového přiznání přidat musíte. Záleží na tom, z jakého zaměstnání příjmy máte a hlavně na tom, jak jste to měli u zaměstnavatele s daní z příjmu a slevou na poplatníka. Poznáte to ale snadno podle toho, jaké potvrzení vám zaměstnavatel vystaví.

1. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň …

Toto potvrzení poznáte podle toho, že je dlouhé, má přibližně 15 řádků. Dostanete ho v situaci, kdy jste měli u svého zaměstnavatele zálohovou daň.

Tento typ potvrzení vždy patří do vašeho daňového přiznání.

2. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti … a o sražené dani vybírané srážkou …

Potvrzení je kratší, má jen tři řádky s částkami. Dostanete ho, pokud jste měli zaměstnání se srážkovou daní, většinou dohodu o provedení práce.

Příjmy z tohoto typu potvrzení do daňového přiznání dávat nemusíte. Stojí ale za to to vyzkoušet, možná vám díky slevám na dani sraženou daň vrátí. Zkuste ho do přiznání dát a uvidíte, jestli a jak se projeví.

Zdanění příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání) popisuje § 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Podklady k úlevám na dani

Základ daně můžete ještě před výpočtem snížit o odečitatelné položky, nezdanitelné části základu daně (§ 15 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).

Abyste je mohli využít, potřebujete vše doložit. Připravte si proto tato potvrzení:

 • potvrzení o poskytnutých darech na dobročinné účely, o darování krve
 • potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění
 • potvrzení o zaplacených příspěvcích na životní pojištění
 • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření
 • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích

Každá z úlev má svoje specifická pravidla, takže než budete do svého daňového přiznání cokoli dávat, zkontrolujte si, že na to máte skutečně nárok. Složitá je situace hlavně u úvěrů na bydlení – ne každý stavební úvěr je uznatelný.

Než tato snížení základu daně dáte do svého finálního daňového přiznání, vyzkoušejte si, jestli a jak moc se vám vyplatí. Je možné, že díky dalším slevám na daních tyto úlevy vůbec nepotřebujete. Bylo pak zbytečné si je do daňového přiznání dávat.

Vypočtenou daň si můžete snížit o další úlevy = slevy na dani.

Základní sleva na poplatníka je pro rok 2023 ve výši 30 840 Kč. To je částka, o kterou každý sníží svoji vypočtenou daň, nemusí se nijak dokládat, v daňovém přiznání je automaticky.

Můžete ale využít další slevy, které se doložit musí.

 • sleva na manžela / manželku bez příjmů → doložte čestným prohlášením, že nemá příjmy vyšší než 68 tis. Kč
 • sleva na studenta → doložte potvrzením o studiu, pokud studujete
 • slevy z důvodu invalidity → doložte potvrzením o invaliditě
 • sleva na školkovné → potvrzení ze školky o zaplaceném školkovném

Zvláštní kategorií úlev jsou daňová zvýhodnění na děti. Jako jediná sleva na dani můžou jít do mínusu. Pokud vám vychází daňové zvýhodnění větší, než je dosud vypočtená daň, dostanete naopak rozdíl zpátky formou daňového bonusu.

K daňovému zvýhodnění na děti si připravte

 • jména a rodná čísla uplatňovaných dětí
 • doklad o tom, že slevy neuplatňuje druhý z rodičů (potvrzení od zaměstnavatele, čestné prohlášení, dohoda rodičů, soudní rozhodnutí…)

Informace o zaplacených zálohách

Ke správnému vyplnění přehledů na zdravotní a důchodové pojištění potřebujete znát další informace.

Zaplacené zálohy

Kolik jste zaplatili zdravotní pojišťovně nebo sociálce asi dokážete poměrně snadno spočítat podle bankovních výpisů. Je ale potřeba si zároveň u obou institucí ověřit, že mají na zaplacené zálohy stejný názor jako vy. Některé platby totiž započítávají na doplatky (o kterých třeba ani nevíte), něco můžou spolknout případná penále.

Doporučuji proto počkat si na potvrzení o zaplacených zálohách.

Zdravotní pojišťovny ho posílají poštou, nebo ho můžete najít v internetovém přístupu své zdravotní pojišťovny. Myslím tím Vitakartu od OZP nebo jinou obdobnou aplikaci jiných zdravotních pojišťoven.

Potvrzení od sociálky si stáhněte sami na webu sociálky, je potřeba mít datovou schránku nebo se přihlásit přes identitu občana.

Hlavní a vedlejší činnost

Pokud jste v průběhu roku správně nenahlašovali změny v hlavní / vedlejší činnosti, dožeňte to teď. Ať to máte spolu s podanými přehledy srovnané a zbytečně se nešidíte.

Loňské daňové přiznání a přehledy

Loňské formuláře vám pomůžou ve vyplňování těch letošních.

Pomůžou vám vyplnit hlavičky. Dohledat, co jste tam vlastně loni dávali.

Datovou podobu formulářů (xml) můžete nahrát na portál finanční správy nebo na portál sociálky a budete mít hned část bez práce vyplněnou.

Pokud si chcete daňové přiznání maximálně usnadnit, využijte aplikaci ONLINEPRIZNANI.CZ.
Je uživatelsky příjemná, skoro bych řekla blbuvzdorná. A běžné daňové přiznání s příjmy z podnikání, ze zaměstnání i z ostatních zdrojů v ní zpracujete. Včetně přehledů na zdravotní a sociální pojištění.
Aplikaci jsem testovala a počítala správně. Proto ji ráda doporučuji.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.