Podnikatelka a mateřská

Podnikáte a plánujete miminko? Přečtěte si, jestli můžete jít na mateřskou a co by to pro vás a pro vaše podnikání znamenalo.

Aktualizace částek pro rok 2024.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Aby měla podnikatelka nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí si platit nemocenské pojištění, a to dostatečně dlouho.

Musí přitom splnit tyto podmínky:

  • účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech (do tohoto limitu se počítá třeba i zaměstnání, které jste v posledních dvou letech měla)
  • účast na nemocenském pojištění jako podnikatelka alespoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce (tyto dny se započítávají zároveň i do 270 dnů)
  • musí být pojištěna v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství nebo v ochranné lhůtě

Den, ke kterému se to kontroluje, je den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, 6 – 8 týdnů před termínem porodu.

Kolik se platí nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je 2,7 % z vyměřovacího základu.

Minimální platba je 216 Kč měsíčně, můžete si platit i víc, ale horní limit vychází z toho, jaký máte vyměřovací základ pro důchodového pojištění.

Vyměřovací základNemocenské pojištění (2,7 %)Odpovídající důchodové pojištění (29,2 %)
8.000 Kč216 Kč2.336 Kč
(při hlavní činnosti budete platit víc)
13.190 Kč357 Kč3.852 Kč
(minimum při hlavní činnosti pro rok 2024)
15.000 Kč405 Kč4.380 Kč

Nemocenské pojištění je 2,7 % z vyměřovacího základu, důchodové pojištění 29,2 %.
Snadno si tak můžete dopočítat částky podle vaší situace.

Pokud si v roce 2024 chcete platit na nemocenském pojištění více, jde to. Musíte si ale navýšit vyměřovací základ v přehledu za rok 2023 a zaplatit vyšší důchodové pojištění. Proto je potřeba si to dobře promyslet a především propočítat. Abyste na navýšeném důchodovém pojištění nakonec nezaplatila víc, než budete mít mateřskou.

Snadno si svoji maximální výši nemocenského pojištění můžete ověřit v interaktivním přehledu na stránkách sociálky – vyplňte data za rok 2023 a na řádku 40 uvidíte, kolik nejvíc můžete platit.

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost, můžete si platit nemocenské pojištění také, podle stejných pravidel jako u hlavní činnosti. Dokonce si můžete nemocenské pojištění platit (ve výši 216 Kč měsíčně), i když díky nízkému zisku neplatíte důchodové pojištění.

Jak vysoká bude peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je 70 % z redukovaného vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je částka, ze které se počítá vaše nemocenské pojištění, zprůměrovaná za rozhodné období, zpravidla za 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou.

Při výpočtu se denní vyměřovací základ různé krátí, ale až do 1.466 Kč denně (odpovídá vyměřovacímu základu cca 44 tisíc měsíčně) se počítá celých sto procent vyměřovacího základu. Do toho se většina podnikatelek vejde.

Proto klidně počítejte s tím, že vaše mateřská bude přibližně 70 % vašeho vyměřovacího základu.

Přesný výpočet, který udělá Česká správa sociálního zabezpečení, pracuje s denním vyměřovacím základem a denní dávkou peněžité pomoci v mateřství.

Pro zjednodušení a pro představu ale stačí, když si ukážeme přibližné měsíční částky.

Vyměřovací základNemocenské pojištěníPeněžitá pomoc v mateřství
8.000 Kč216 Kčcca 5.600 Kč
13.190 Kč357 Kčcca 9.233 Kč
15.000 Kč405 Kčcca 10.500 Kč

Částky jsou měsíční a přibližné. Jejich přesná výše bude různá podle počtu dní v měsíci.

Mateřskou můžete pobírat po dobu 28 týdnů, celková částka tak vychází u minimálního nemocenského přibližně 36 tisíc. U platby nemocenského 357 Kč to je celkem přibližně 60 tisíc.

Při dvojčatech a vícerčatech můžete využít mateřskou 37 týdnů, celková částka tím naroste.

Když vám vychází nízká mateřská, můžete rovnou zažádat i o rodičovský příspěvek.

Jak o peněžitou pomoc v mateřství požádat

U svého gynekologa dostanete předvyplněný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“. Ten odevzdáte na své sociálce osobně nebo poštou. Sociálka vyhodnotí, jestli máte na peněžitou pomoc v mateřství nárok a jak vysokou budete mít dávku.

Podnikání během mateřské

Když pobíráte PPM, nemůžete osobně podnikat. Vaše podnikání ale může běžet dál, zajištěné zaměstnanci nebo spolupracující osobou.

Jestli je to pro vás lepší, můžete podnikání během pobírání mateřské přerušit.

Na mateřskou můžete nastoupit později než 6 – 8 týdnů před porodem a ukončit ji dřív. Nemusíte vyčerpat celých 28 týdnů. Nevyužijte sice celou podporu, ale můžete podnikat bez omezení. Udělejte si to tak, jak vám to vyhovuje.

Důchodové (sociální) pojištění

Za měsíce, kdy po celý měsíc pobíráte peněžitou pomoc v mateřství nemusíte platit zálohy na důchodové pojištění. Při ročním zúčtování se za tyto měsíce pojištění v minimální výši nedoplácí. Zaklikáte to při vyplňování přehledu a platba za rok se vám adekvátně sníží.

Pozor, pokud máte paušální daň, platíte zálohy dál, na ty se osvobození od placení během pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské nevztahuje.

Zdravotní pojištění

Po celý kalendářní měsíc, kdy pobíráte peněžitou pomoc mateřství, jste státním pojištěncem. Podnikání je tak z hlediska zdravotního pojištění vedlejší činností a zálohy i doplatky budete mít podle skutečného zisku.

Nejlepší je spočítat si doplatky v interaktivním formuláři zdravotní pojišťovny, který sám všechny limity a úlevy dopočítá.

Po celý měsíc, kdy pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, máte úlevy na důchodovém i zdravotním pojištění podnikatelů.

Potřebujete poradit s vaší konkrétní situací? Ráda pomůžu na konzultaci.

Zdroje:

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.