Jak vyplnit přehled na zdravotní pojištění za rok 2020

V roce 2020 byly odpuštěny platby zdravotního pojištění za 6 měsíců až do výše minimálních záloh. Dopočítat se, o kolik si má člověk to pojištění vlastně snížit, je někdy bojovka. Využívejte proto oficiální formuláře a přečtěte si, co kde správně vyplnit a zaklikat.

Jak vyplnit přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Pro přehledy na zdravotní pojištění mají zdravotní pojišťovny připraveny interaktivní PDF formulář, který má v sobě zabudované vzorečky. Ohlídá limity, všechno spočítá za vás, jen mu musíte správně zaškrtat vstupní informace.

Některé pojišťovny mají možnost vyplnění informací z přehledu a jejich odeslání i v jejich vlastním online prostředí, struktura informací je podobná jako v PDF formuláři. Jestli máte tu možnost, využijte ji.

Protože v roce 2020 bylo od března do srpna odpuštěno zdravotní pojištění až do výše minimálních záloh, přibyla ve formuláři nová políčka.

Co říká o odpuštění pojistného zákon

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, § 28c

Formulace v zákoně je trochu šroubovaná, přeloženo do normálního jazyka znamená, že:

  • v období březen – srpen 2020 jste nemuseli platit zálohy na ZP
  • vypočtené pojištění za rok 2020 se sníží až o 2.352 Kč za každý měsíc podnikání v tomtéž období

Nejlépe to uvidíte přímo ve formuláři.

Formulář – přehled na zdravotní pojištění

V části 1. Identifikace pojištěnce vyplňte svoje osobní údaje, doporučuji včetně telefonu a e-mailu, ať se případně pracovnice zdravotní pojišťovny můžou ozvat kvůli doladění.

Hlavní činnost po celý rok

V části 2. prohlášení pojištěnce nezaškrtáváte nic.

V části 4. Pojistné OSVČ vyplníte jako obvykle příjmy a výdaje. Změnil se řádek 5 = ve kterých měsících jste byli pojištěni právě u této pojišťovny.

Řádek 6 je důležitý pro správné zohlednění hlavní a vedlejší činnosti. Hlavní činnost = platil pro vás minimální vyměřovací základ. Pokud tedy bylo podnikání jako hlavní činnost po celý rok, vyplňte 12.

Ostatní řádky v části 4 se dopočítávají samy.

V části 5. Přeplatek (Doplatek) přibyla nová políčka, která odečítají odpuštěné pojistné za březen – srpen. Vyplňuje je formulář sám podle toho, co jste mu zaklikali v částech 2 a 4.

Řádek 40 = o kolik se vám sníží pojistné za každý měsíc březen – srpen, pokud jste měli vedlejší činnost.

Řádek 41a = celkové snížení pojistného. Odečítá se 2.352 za měsíc podnikání na hlavní činnost a částka z řádku 40 za měsíc podnikání na vedlejší činnost. V tomto případě tedy 6*2.352 Kč = 14.112 Kč.

Na řádku 41 vyplňte zálohy na pojistné, které jste v roce 2020 zaplatili (zkontrolujte si to v inventuře plateb, kterou vám poslala zdravotní pojišťovna) a na řádku 43 vám vyjde finální doplatek nebo přeplatek pojistného.

Vedlejší činnost po celý rok

Při podnikání jako vedlejší činnost (protože máte zaměstnání, rodičovský příspěvek, studium, důchod nebo nějaký jiný důvod) nemusíte platit pojištění v minimální stanovené výši, ale jen podle skutečného zisku.

Proto v části 2. prohlášení pojištěnce zaškrtejte ty měsíce, kdy jste splňovali podmínky pro vedlejší činnost, kdy pro vás neplatil minimální vyměřovací základ.

V části 4. Pojistné OSVČ vyplníte řádky 1, 2, 4 a 5 stejně jako u hlavní činnosti. Rozdíl je u řádku 6, který uvádí počet měsíců, kdy pro vás platil minimální vyměřovací základ = měli jste podnikání jako hlavní činnost. Pokud bylo podnikání celý rok jako vedlejší činnost, napište 0.

Ostatní řádky v části 4 se dopočítávají samy.

V části 5. Přeplatek (Doplatek) je políčko 40 stejné jako u hlavní činnosti = o kolik se vám sníží pojistné za každý měsíc březen – srpen, pokud jste měli vedlejší činnost.

Řádek 41a = celkové snížení pojistného. Odečítá se 2.352 za měsíc podnikání na hlavní činnost a částka z řádku 40 za měsíc podnikání na vedlejší činnost. Infomaci o tom, které měsíce byly jako hlavní a které jako vedlejší činnost získává formulář z části 2, proto je důležité ji správně vyplnit. Při podnikání jako vedlejší činnosti se odečte v našem případě 6*1.125 Kč = 6.750 Kč.

Na řádku 41 vyplňte zálohy na pojistné, které jste v roce 2020 zaplatili (zkontrolujte si to v inventuře plateb, kterou vám poslala zdravotní pojišťovna) a na řádku 43 vám vyjde finální doplatek nebo přeplatek pojistného.

Kombinace hlavní a vedlejší činnosti

Pokud jste měli v roce 2020 část roku hlavní a část roku vedlejší činnost, zaškrtejte v části 2. Prohlášení pojištěnce ty měsíce, které bylo podnikání vedlejší činností = neplatil pro vás minimální vyměřovací základ.

V části 4. Pojistné OSVČ v řádku 6 napište, kolik měsíců bylo podnikání hlavní činnost (v našem případě 6 měsíců = leden-červen).

V řádku 41a se vypočítané pojistné sníží o 2.352 za měsíc podnikání na hlavní činnost a částka z řádku 40 za měsíc podnikání na vedlejší činnost v období březen – srpen. Infomaci o hlavní a vedlejší činnosti si formulář bere z části 2.

V našem případě se pojištění snižuje o 4*2.352 Kč za hlavní činnost (březen – červen) a 2*1.125 za vedlejší činnost (červenec – srpen).

Ostatní políčka fungují stejně jako v předchozích variantách.

Chcete pomoci i s vyplněním přehledu pro důchodové (sociální) pojištění? Klikněte na obrázek.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.