Jak vyplnit přehled na důchodové (sociální) pojištění za rok 2020

Jednu z úspor podnikatelů v roce 2020 přineslo odpuštění záloh na důchodové pojištění v březnu až srpnu. Za tyto měsíce máme ponížené i doplatky pojištění, a to až do výše minimálních záloh. Jinak to vychází u hlavní a jinak u vedlejší činnosti a dopočítání je někdy dost komplikované. Využívejte proto online formulář na webu sociálky a přečtěte si, co kde správně vyplnit a zaklikat.

Jak vyplnit přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Pro vyplňování přehledu na důchodové pojištění OSVČ využívejte interaktivní online formulář na webu České správy sociálního zabezpečení. Najdete ho zde >>> Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Když vyplňujete formulář poprvé, klikněte na zelené tlačítko VYPLNIT.

Pokud jste ale přehled už podávali loni, můžete využít toho, že máte vyplněnou hlavičku, a nahrát loňský soubor. Používá se k tomu nenápadný schovaný řádek NAČÍST TISKOPIS ZE SOUBORU pod zeleným tlačítkem.

Formulář můžete z tohoto online prostředí rovnou odeslat prostřednictvím datové schránky, nebo si ho uložit jako PDF a vytisknout.

Co říká o odpuštění pojistného zákon

Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

V textu zákona je srozumitelně napsané, že podnikatelům se snižuje pojistné za každý měsíc podnikání v období březen až srpen 2020 o 2.544 Kč při hlavní činnosti nebo 1.018 Kč při vedlejší.

Nejlépe to je vidět přímo ve formuláři.

Formulář – přehled na důchodové pojištění

V úvodní části vyplňte svoje osobní údaje, nezapomeňte na variabilní symbol, který vám sociálka přidělila.

Hlavní činnost po celý rok

V části B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti zaškrtněte hlavní činnost. Vyberte ty měsíce, kdy jste podnikali. Pokud jste celý měsíc pobírali nemocenské dávky nebo PPM, také je zaškrtejte. Toto všechno má vliv na vyplnění dalších částí formuláře.

V části D. Údaje o daňovém základu OSVČ vyplníte svůj daňový základ = zisk z podnikání.

Všechna bílá políčka se vyplňují sama. Vidíte, že v řádcích 21 – 23 a 25 – 27 máte vyplněnou levou část, část pro hlavní činnost.

Na řádku 29. Určený vyměřovací základ si můžete zvýšit základ pro platbu důchodového pojištění a tím i platbu pojištění (a také budoucí důchod). Pokud to chcete udělat, klikněte na čtvereček vlevo od políčka s částkou, to se tím zaktivní a půjde editovat.

Na řádku 33. Pojistné na DP vidíte, kolik byste platili pojistné, kdyby nebylo covidového odpuštění. Formulář si zde hlídá, aby to byla alespoň minimální částka pro hlavní činnost.

Řádek 34. Částka, o kterou se snižuje pojistné DP vypočítává, o kolik máte mít pojištění sníženo. Při hlavní činnosti to je o 2.544 Kč za každý měsíc v řádku 23. V našem případě 6*2.544 = 15.264 Kč.

Na řádek 36. Úhrn zaplacený záloh na DP vyplňte, jak vysoké jste v roce 2020 zaplatili zálohy na důchodové pojištění, ideálně po kontrole s inventurou plateb, kterou sociálka rozesílá začátkem roku.

Na řádku 37. Výsledný Doplatek/Přeplatek uvidíte, jestli musíte sociálce ještě něco doplatit, nebo naopak dostanete nějaký přeplatek zpátky.

Ostatní části formuláře jsou v podstatě stejné jako obvykle.

Novinkou je jen povinnost vyplnit datum podání daňového přiznání, tak na něj nezapomeňte.

Vedlejší činnost po celý rok

Při podnikání jako vedlejší činnost (protože máte zaměstnání, rodičovský příspěvek, studium, důchod nebo nějaký jiný důvod) nemusíte platit pojištění v minimální stanovené výši, ale jen podle skutečného zisku.

Proto v části B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti zaškrtněte vedlejší činnost.

V části D. Údaje o daňovém základu OSVČ vyplníte svůj daňový základ = zisk z podnikání.

V řádcích 21 – 23 a 25 – 27 máte vyplněnou pravou část, ve které je vedlejší činnost.

Na řádku 33. Pojistné na DP vidíte, kolik byste platili pojistné, kdyby nebylo covidového odpuštění. U vedlejší činnosti to je 29,2 % z poloviny daňového základu.

Řádek 34. Částka, o kterou se snižuje pojistné DP vypočítává, o kolik máte mít pojištění sníženo. Při vedlejší činnosti to je o 1.018 Kč za každý měsíc v řádku 23. V našem případě 6*1.018 = 6.108 Kč.

Na řádek 36. Úhrn zaplacený záloh na DP vyplňte, jak vysoké jste v roce 2020 zaplatili zálohy na důchodové pojištění.

Na řádku 37. Výsledný Doplatek/Přeplatek je vyčísleno, jestli musíte sociálce ještě něco doplatit, nebo naopak dostanete přeplatek zpátky. V našem případě vidíte, že při stejném daňovém základu zaplatí nakonec podnikatel s vedlejší činností více než ten s hlavní. Je to proto, že za období březen – srpen se mu odečítala za každý měsíc jen tisícovka, zatímco podnikateli s hlavní činností dva a půl tisíce.

Vedlejší činnost s nízkým ziskem

Podnikatelé s vedlejší činností, kteří mají nízký daňový základ, nemusí důchodové pojištění platit vůbec. Limitní částkou je pro rok 2020 daňový základ ve výši 83.603 Kč za celý rok podnikání.

Pokud jste pod limitem, formulář se od políčka 25 dolů vynuluje a vy nemusíte pojištění za rok 2020 vůbec platit. Jestli ale chcete, můžete se k němu přihlásit dobrovolně zakliknutím v části E.

Kombinace hlavní a vedlejší činnosti

Pokud jste měli v roce 2020 část roku hlavní a část roku vedlejší činnost, zaškrtejte v části B. Údaje o výkonu samostatné výdělečné činnosti ve správných řádcích ty měsíce, které bylo podnikání hlavní nebo vedlejší činností.

V části D. Údaje o daňovém základu OSVČ vyplníte svůj daňový základ = zisk z podnikání.

V řádcích 21 – 23 a 25 – 27 máte počty měsíců a průměrný měsíční daňový základ rozhozený do hlavní a vedlejší činnosti podle toho, co jste zaškrtali výše ve formuláři v části B.

Na řádku 33. Pojistné na DP vidíte, kolik byste platili pojistné, kdyby nebylo covidového odpuštění. Tady už je sečtené pojištění za hlavní a vedlejší činnost.

Řádek 34. Částka, o kterou se snižuje pojistné DP vypočítává, o kolik máte mít pojištění sníženo. Při hlavní činnosti to je 2.544 Kč a při vedlejší činnosti 1.018 Kč za každý měsíc v řádku 23 v příslušném sloupečku. V našem případě 4*2.544 + 2*1.018 = 12.212 Kč.

Na řádek 36. Úhrn zaplacený záloh na DP vyplňte, jak vysoké jste v roce 2020 zaplatili zálohy na důchodové pojištění, ideálně po kontrole s inventurou plateb, kterou sociálka rozesílá začátkem roku.

Na řádku 37. Výsledný Doplatek/Přeplatek vidíte, jestli musíte sociálce ještě něco doplatit, nebo máte naopak přeplatek.

Chcete pomoci i s vyplněním přehledu pro zdravotní pojištění? Klikněte na obrázek.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.