Sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

Pro OSVČ je v „době koronavirové“ velkou úsporou odpuštění plateb sociálního a zdravotního pojištění v minimální výši za březen – srpen 2020. Zálohy nyní platit nemusíme, v ročním zúčtování budeme mít o to menší doplatky.

Zákony byly 27. 3. 2020 zveřejněny ve sbírce zákonů – 134/2020 a 136/2020.

Více o úlevách pro podnikatele se dozvíte v tomto článku – Kde sledovat novinky ke koronaviru

Rychlá navigace ve článku (klikněte na téma, které vás zajímá):
Sociální pojištění – obecná pravidla
Sociální pojištění – hlavní činnost
Sociální pojištění – vedlejší činnost
Zdravotní pojištění – hlavní i vedlejší činnost
Nemocenské pojištění
Odkazy

Sociální pojištění

Placení záloh – obecná pravidla

Zálohy na sociální pojištění platí povinně všichni podnikatelé s hlavní činností a pak také podnikatelé s vedlejší činností, pokud jejich daňový základ je vyšší, než rozhodná částka (78.476 Kč za celý rok 2019).

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost a vešli jste se pod limit, nemusíte platit sociální pojištění za uplynulý rok a nemusíte platit ani zálohy na současný rok. To je pravidlo, které platí i za normálních okolností.

Podnikatelé, kteří zálohy mají, platí až do podání přehledu za uplynulý rok „staré“ zálohy = zálohy podle předminulého roku. Od podání přehledu platí zálohy v nové výši, podle předcházejícího roku.

Hlavní činnost – zálohy v roce 2020

Zálohy leden – únor

Za leden a únor (pokud jste dosud nepodali přehled za rok 2019) jste zaplatili zálohy alespoň 2.388 Kč při hlavní činnosti, nebo více podle zisku roku 2018.

Zálohy březen – srpen

Zálohy na březen až srpen 2020 vůbec nemusíte platit.

Pravděpodobně jste již v březnu zálohu na sociální pojištění zaplatili, záloha na březen se totiž musí zaplatit v průběhu března. Nevadí, tato záloha se započte na případné nedoplatky (pokud u sociálky nějaký máte) a jako záloha na září.

Jestli teď platíte vyšší než minimální zálohy, a tušíte, že za rok 2020 budete mít podobný zisk, počítejte s tím, že částku „nad minimální zálohy“ budete muset doplatit.

Plaťte ji buď rovnou jako zálohy, nebo si odkládejte bokem. Ať nejste překvapeni vysokým doplatkem po konci roku při podání přehledu.

Zálohy září – prosinec

Od září musíte zálohy na sociální pojištění opět platit, a to ve výši vypočtené podle přehledu za rok 2019.

Je pravděpodobné, že záloha za březen je nižší, než jaká vám vyjde z přehledu na letošní rok. V březnu jste totiž nejspíše ještě platili starou, nižší částku.

Pokud platíte minimální zálohy a dosud jste platili 2.388 Kč (částka pro rok 2019), od podání přehledu musíte platit alespoň 2.544 Kč (částka pro rok 2020). Ohlídejte si, aby taková částka v září opravdu na sociálce byla, ať zbytečně nemáte penále.

Vyúčtování záloh – přehled za rok 2020

Až budete podávat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pojistné vypočtené z vašeho vyměřovacího základu se poníží o 2.544 Kč při hlavní činnosti za každý měsíc podnikání v období březen – srpen.

Na sociálním pojištění tak ušetříte 2.544 Kč za každý měsíc podnikání, celkem až 15.264 Kč.

Ovlivní to důchod?

Doba od března do srpna se započítává do důchodu jako pojištěná doba. Při výpočtu důchodu se potom bude počítat jako tzv. vyloučená doba – dny z vyloučené doby se při výpočtu důchodu odečítají od celkových pojištěných dnů, aby se nerozmělňoval průměr pro výpočet důchodu. To je dobrá zpráva, nezaplacené pojistné za březen – srpen nesníží váš budoucí důchod.

Pokud se o vyloučené době chcete dozvědět víc, dobrý je tento odkaz – naseduchody.cz.

Sociální pojištění při hlavní činnosti – co dělat

můžete teď zrušit platbu na sociální pojištění (doporučuji peníze neprošustrovat, ale spořit)
od září je potřeba zálohy zase začít platit
případná platba v březnu se započte do září
nová výše záloh = alespoň 2.544 Kč (nebo více podle přehledu)

Vedlejší činnost – zálohy v roce 2020

Zálohy leden – únor

Za leden a únor před podáním přehledu za rok 2019 jste zaplatili zálohy podle toho, jaký byl váš zisk v roce 2018.

  • alespoň 955 Kč při vedlejší činnosti (nebo více podle zisku roku 2018)
  • nebo jste je neplatili vůbec, pokud máte vedlejší činnost a v roce 2018 jste byli „do limitu“

Zálohy březen – srpen

Zálohy na březen až srpen 2020 vůbec nemusíte platit.

Pokud jste již zaplatili v březnu zálohu za březen, nevadí. Tato záloha se započte na případné nedoplatky (pokud u sociálky nějaký máte) a jako záloha na září.

Zálohy září – prosinec

Pokud vám v přehledu za rok 2019 vyšla povinnost platit zálohy (přesáhli jste rozhodnou částku), od září musíte tyto zálohy platit.

Je pravděpodobné, že pokud jste platili v březnu zálohu, je nižší, než jaká vám vyjde na letošní rok. V březnu jste totiž nejspíše ještě platili starou, nižší částku. Minimální záloha při vedlejší činnosti se zvedla z 955 Kč na 1.018 Kč (částka pro rok 2020). Ohlídejte si proto, aby od září odcházela správná částka.

Vyúčtování záloh – přehled za rok 2020

Až budete podávat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pojistné vypočtené z vašeho vyměřovacího základu se poníží o 1.018 Kč za každý měsíc podnikání na vedlejší činnost v období březen – srpen.

Na sociálním pojištění tak ušetříte 1.018 Kč za každý měsíc podnikání, celkem až 6.108 Kč.

Sociální pojištění při vedlejší činnosti – co dělat

můžete teď zrušit platbu na sociální pojištění (doporučuji neprošustrovat, ale spořit)
od září je potřeba zase začít platit, pokud vám to tak vyšlo z přehledu
případná platba v březnu se započte do září

Zdravotní pojištění

Na stejném principu je odpuštěno i zdravotní pojištění. Minimální zálohy v období březen – srpen platit nemusíte, v ročním zúčtování za toto období zaplatíte jen to, co je nad minimálními zálohami. Případně zaplacená záloha za březen se započte.

Placení záloh – obecná pravidla

Zálohy na zdravotní pojištění platí povinně všichni podnikatelé, kteří nemají vedle podnikání zaměstnání (většinou na pracovní smlouvu).

Podnikatelé s hlavní činností musí platit alespoň minimální zálohy 2.352 Kč (částka pro rok 2020), pro podnikatele s vedlejší činností neplatí minimální vyměřovací základ a zálohy tak platí podle minulého zisku, klidně pár stokorun nebo méně. Při zaměstnání nemusíte platit zálohy vůbec.

Zálohy leden – únor

Zálohy za leden a únor jste zaplatili normálně.

Protože záloha na zdravotní pojištění se může platit v průběhu aktuálního měsíce, nebo až do 8. dne následujícího měsíce, možná máte zaplacenou i zálohu za březen.

Zálohy březen – srpen

Zálohy na březen až srpen 2020 vůbec nemusíte platit.

Pokud jste již zaplatili v březnu zálohu za březen, nevadí. Tato záloha se započte jako záloha na září.

Jestli teď platíte vyšší než minimální zálohy, a tušíte, že za rok 2020 budete mít podobný zisk, počítejte s tím, že částku „nad minimální zálohy“ budete muset při podání přehledu za rok 2020 doplatit.

Plaťte ji buď rovnou jako zálohy, nebo si odkládejte bokem. Ať nejste překvapeni vysokým doplatkem zdravotního pojištění po konci roku při podání přehledu.

Zálohy září – prosinec

Od září musíte zálohy na zdravotní pojištění opět platit, a to ve výši vypočtené podle přehledu za rok 2019.

Při hlavní činnosti to bude 2.352 Kč nebo více, při vedlejší činnosti částka podle zisku roku 2019. Pokud máte vedle podnikání i zaměstnání, zálohy platit nemusíte.

Vyúčtování záloh – přehled za rok 2020

Až budete podávat přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění za rok 2020, pojistné vypočtené z vašeho vyměřovacího základu se poníží až o 2.352 Kč za každý měsíc podnikání v období březen – srpen.

Na zdravotním pojištění tak za rok 2020 ušetříte až 14.112 Kč.

Zdravotní pojištění – co dělat

můžete teď zrušit platbu záloh na zdravotní pojištění (stejně jako u sociálního pojištění – doporučuji ušetřené peníze spořit)
od září je potřeba zase začít platit
případná platba v březnu se započte do září

Nemocenské pojištění

Pokud si platíte nemocenské pojištění, plaťte ho dál bez přerušení. Pro něj žádné úlevy nejsou.

Doporučení

Nerušte trvalé příkazy bezhlavě, hlavně pokud platíte zálohy vyšší než minimální. Spočítejte si, jestli pak nebudete mít na začátku roku 2021 vysoké doplatky.

Uspořené zálohy, které neodesíláte, neprošustrujte. Lepší je odložit si je na spoření.

Odkazy:

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.