Kde sledovat novinky ke koronaviru

Aktualizace 6. 5. 2020 v 23:30.

V poslední době ovlivnila opatření kvůli koronaviru každého podnikatele i rodiče. Stát se snaží nepříznivé dopady karantény zmírňovat, ale podmínky se každý den mění. Někdy je obtížné rozeznat, co je teprve návrh a co už platí. Kde najdeme, co je aktuální a již schválené?

Článek odpovídá na témata, která nyní s klientkami nejčastěji řeším. Pokud potřebujete jiné téma (například úlevy u DPH, bezúročné úvěry, nebo řešení vztahů se zaměstnanci), dokliklávejte na jednotlivých webech ministerstev nebo kontaktujte svého účetního.
Šikovný rozcestník je na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Rychlá navigace ve článku (klikněte na téma, které vás zajímá):
Ošetřovné
Podpora pro OSVČ – „kompenzační bonus“
Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění za březen – srpen 2020
Odložení daně z příjmu za 2019
Odložení sociálního a zdravotního pojištění za 2019
Pozastavení EET
Další odkazy, co se hodí

Ošetřovné

Zaměstnanci

Po dobu mimořádného opatření o uzavření škol a školek platí speciální podmínky pro ošetřovné. Za normálních okolností mají na ošetřovné z důvodu péče o děti nárok jen zaměstnanci s pracovní smlouvou. Ošetřovné se poskytuje maximálně na 9 dní a je pro děti do 10 let.

Z důvodu koronaviru a dlouhodobého uzavření škol je ošetřovné rozšířené na celou dobu uzavřených škol a pro děti až do 13 let. Zákon vyšel 27. 3. 2020 ve sbírce zákonů – 133/2020.

Nové (dočasné) podmínky

 • zaměstnanci mají nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol
 • ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let (podmínkou je, aby nárok na ošetřovné vznikl nejpozději den před 13. narozeninami)
 • ošetřovné je rozšířeno i na osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), se kterými žijete ve společné domácnosti a nemohou nyní být kvůli mimořádným opatřením v zařízení sociálních služeb
 • pečující osoby (rodiče, prarodiče ve společné domácnosti…) se mohou při péči o dítě střídat bez omezení, jak často potřebují
 • NOVINKA – na ošetřovné mají nárok i zaměstnanci na DPP a DPČ, pokud ze své mzdy odvádějí pojistné

Co dělat

 • ve škole si vyzvedněte tiskopis o uzavření školy, který podepíšete a zašlete zaměstnavateli (vše stačí i elektronicky)
 • po konci kalendářního měsíce předáte zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení„, ve kterém vyplníte dny, kdy jste o dítě pečovali, a kdy jste byli v práci. Za dny v práci pak dostanete normálně mzdu.
 • obvykle se ošetřovné proplácí až po konci podpůrčího období (tj. po 9 dnech), v této mimořádné situaci to bude za každý uplynulý kalendářní měsíc

DPP a DPČ

Normálně zaměstnanci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nemají nárok. Po novele zákona nyní mohou o ošetřovné žádat, a to pokud mají tak vysokou mzdu, aby se z ní počítalo sociální a zdravotní pojištění (DPP se mzdou vyšší než 10.000 Kč, DPČ se mzdou vyšší než 2.999 Kč.)

Podmínky pro DPP a DPČ pěkně vysvětluje MPSV na stránce o ošetřovném.

Zdroj: MPSV

Novinky od dubna:

→ ošetřovné bude od dubna ve výši 80 % denního vyměřovacího základu (dosud bylo 60 %)

→ ošetřovné budou moci za určitých podmínek dostat i zaměstnanci s DPP a DPČ

Odkazy:

OSVČ – podnikatelé

Na ošetřovné mají nárok i podnikatelé – OSVČ. Těm dávku vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu formou dotace. Jedná se o 500 Kč denně za duben (bylo 424 Kč denně za březen) za obdobných podmínek, jako mají zaměstnanci.

Kdo může o „ošetřovné“ žádat:

 • podnikatel (OSVČ) který na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě nebo závislou osobu
 • podnikatel musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě
 • musí být malým a středním podnikatelem
 • nesmí mít nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně

Jak o „ošetřovné“ požádat:

 • na stránkách MPO bude zveřejněna online žádost (11. 5. v 11 hodin)
 • žádost můžete odeslat vlastní datovou schránkou nebo poštou
 • POZOR – žádost o ošetřovné za březen bylo možné podávat i emailem, za duben už ale tato možnost není

Dotace „Ošetřovné pro OSVČ“ je v roce 2020 osvobozena od daně z příjmu – upravuje to § 10 zákona 159/2020 Sb. (zákon o kompenzačním bonusu).

Nárok na dotaci se prokazuje podpisem čestného prohlášení. Jedná se o podporu formou dotace, která má svá pravidla (například možnost kontroly, povinná archivace podkladů atd.).

Pečlivě si přečtěte všechny přílohy na stránce, ať znáte podmínky dotace.

Pokud splňujete podmínky pro „ošetřovné pro OSVČ“ i podmínky pro kompenzační bonus „pětadvacítka“, můžete žádat o obě tyto dávky.
Vzájemně se nevylučují.

Odkazy:

Podpora pro OSVČ – kompenzační bonus

Na podporu OSVČ zasažených koronavirem nebo vládními opatřeními byl schválen kompenzační bonus 500 Kč za den.

Bonusové období je prozatím vypsáno na 12. 3. – 8. 6., rozděleno na dvě bonusová období.

1. bonusové období

 • 12. 3. – 30. 4. 2020
 • 500 Kč / kalendářní den, maximálně 25.000 Kč
 • žádat můžete do 29. 6. 2020

2. bonusové období

 • 1. 5. – 8. 6. 2020
 • 500 Kč / kalendářní den, maximálně 19.500 Kč
 • žádat můžete do 7. 8. 2020

Kdo má nárok na kompenzační bonus

 • žádat smí pouze OSVČ (živnostník nebo podnikající podle jiného zákona)
 • podniká na hlavní činnost
 • podniká na vedlejší činnost z jiného důvodu, než výkon zaměstnání (takže například při rodičovském příspěvku, studiu, důchodu atd.) Nově „nevadí“ zaměstnání pedagogických pracovníků!
 • OSVČ byla aktivní k 12. 3. 2020 (případně přerušila podnikání po 31. 8. 2019 kvůli sezónnosti podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla své podnikání zcela nebo částečně vykonávat v obvyklé míře, a to v důsledku koronaviru nebo opatření vlády

Za co je kompenzační bonus

Kompenzační bonus je náhradou za to, že jste nemohli zcela nebo částečně vykonávat svoji podnikatelskou činnost nad míru obvyklou, a to zejména z těchto důvodů:

 • nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz
 • karanténa vaše nebo vašeho zaměstnance
 • péče o dítě (vy pečujete, nebo váš zaměstnanec pečuje)
 • omezení poptávky pro výrobcích, službách nebo jiných výstupech vašeho podnikání
 • omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb, které k podnikání potřebujete

Podmínky v zákoně jsou psané úmyslně tak volně, aby se do nich vešlo co nejvíce podnikatelů. Při podávání žádosti je potvrzujete pouze čestným prohlášením, velmi ale doporučuji mít k tomuto tvrzení připravené důkazy – zrušené zakázky, snížení příjmů a podobně. Ať nejste překvapeni případnou kontrolou v příštích letech.

Pokud splňujete podmínky pro „ošetřovné pro OSVČ“ i podmínky pro kompenzační bonus „pětadvacítka“, můžete žádat o obě tyto dávky.
Vzájemně se nevylučují.

Jak podat žádost

1. bonusové období – žádost můžete vyplnit nejjednodušeji v online formuláři >> ZDE << nebo v interaktivním pdf >> ZDE <<.
Můžete ji využít i „obyčejný“ pdf formulář a vyplnit jej ručně. Doporučuji raději využít připravenou online žádost, protože vám s vyplňováním pomůže a bude vám napovídat.

2. bonusové období – žádost bude brzy zveřejněna na webu finanční správy.

Žádost můžete podat více způsoby:

 • emailem – vytiskněte žádost, vlastnoručně podepište a fotografii nebo scan pošlete na email podatelny vašeho finančního úřadu
 • datovou schránkou
 • na papíře poštou

Adresu, kam posílat, zjistíte při vyplňování online formuláře. Nabídne se vám podle vašeho bydliště.

Než žádost o kompenzační bonus odešlete, pořádně si přečtěte zákon a podmínky nároku na kompenzační bonus.
Ať víte, co podepisujete.
A připravte si argumentaci a důkazy pro případnou kontrolu.

Odkazy:

Připravuje se obdobná podpora i pro malá s.r.o., zákon je nyní v legislativním procesu.

Odpuštění plateb sociálního a zdravotního pojištění za březen – srpen 2020

Pro OSVČ je velkou úsporou schválené odpuštění plateb sociálního a zdravotního pojištění v minimální výši za březen – srpen 2020.

Zákony byly 27. 3. 2020 zveřejněny ve sbírce zákonů – zdravotní pojištění – 134/2020 a sociální pojištění 136/2020.

Sociální pojištění

Jak je to s platbami za rok 2020:

 • nemusíte platit zálohy za březen až srpen 2020
 • případné zaplacené zálohy v březnu se normálně započtou k ostatním zaplaceným zálohám (nejprve na úhradu splatných závazků a poté na zálohu za září, ale dejte si pozor, aby byla platba na září dostatečně vysoká podle přehledu za rok 2019)
 • až budete podávat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pojistné vypočtené z vašeho vyměřovacího základu se poníží o 2.544 Kč při hlavní činnosti nebo o 1.018 Kč při vedlejší činnosti za každý měsíc podnikání na vedlejší činnost v období březen – srpen
 • pokud si platíte nemocenské pojištění, plaťte ho pořád

Zdravotní pojištění

Na stejném principu je odpuštěno i zdravotní pojištění. Minimální zálohy v období březen – srpen platit nemusíte, v ročním zúčtování za toto období zaplatíte jen to, co je nad minimálními zálohami. Případně zaplacená záloha za březen se započte.

Doporučení

Nerušte trvalé příkazy bezhlavě, hlavně pokud platíte zálohy vyšší než minimální. Spočítejte si, jestli pak nebudete mít na začátku roku 2021 vysoké doplatky.

Obrázek vás dovede na článek s aktuálními podmínkami sociálního a zdravotního pojištění v roce 2020

Odkazy:

Odložení daně z příjmu 2019

Oficiálně je povoleno podávat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu za rok 2019 až do 1. 7. 2020.

Není posunut termín pro podání daňového přiznání, ten platí stále 1. 4. 2020. Ale až do 1. 7. 2020 nedostanete pokutu za pozdní podání nebo pozdní zaplacení daně.

Co to pro vás znamená

Daňové přiznání můžete podat až do 1. 7. 2020 (a daň zaplatit do téhož termínu). Nemusíte o to nikde žádat ani hlásit. Po termínu se vám začne počítat penále, a to už od dubna.

Zálohy na rok 2020

Pokud vám vychází z daňového přiznání placení záloh na daň z příjmu v roce 2020, záloha v červnu 2020 je odpuštěna. Samozřejmě se to pak projeví v příštím daňovém přiznání a budete mít o to větší doplatek (nebo menší přeplatek).

Zpětné uplatnění ztráty za rok 2020

Pokud vám za rok 2020 vznikne v podnikání ztráta, budete ji moci výjimečně uplatnit i zpětně v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 nebo 2018. Tato změna teprve bude do zákonů promítnuta.

Doporučení

Pokud můžete podat přiznání elektronicky nebo poštou, udělejte to hned, ať máte tuto povinnost za sebou. Navíc vám případný dluh na dani z příjmu může zkomplikovat ošetřovné pro OSVČ.

Odkazy:

Odložení sociálního a zdravotního pojištění za 2019

V návaznosti na možnost podat daňové přiznání bez sankcí až do 1. 7. 2020 je umožněno podat i přehledy na zdravotní a sociální pojištění později – až do 3. 8. 2020.

Zdravotní pojištění

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (134/2020 Sb.) Nejedná se tedy o odpuštění pokut, ale o skutečné posunutí termínu. Přehled můžete podat až do 3. 8., doplatek zaplatit do 11. 8. (do 8 dnů od podání přehledu).

Sociální pojištění

Přehled o příjmech a výdajích můžete podat na sociálku bez sankcí až do 3. 8. 2020. Nejpozději do 3. 8. musí mít sociálka od vás i případný doplatek pojistného. Nejedná se o posun termínu pro podání přehledu, jen o odpuštění sankcí.

Doporučení

Pokud vám v tom nebrání vážné důvody, pošlete přehledy za rok 2019 v řádném termínu do 4. 5. 2020 nebo co nejdříve potom. Alespoň sociální pojištění, které nemá posunutý termín, ale jen odpuštěné sankce.

Odkazy:

Pozastavení EET

Povinnost elektronické evidence tržeb byla pozastavena po dobu nouzového stavu a následující tři měsíce.

V legislativním procesu je nyní návrh na pozastavení EET až do konce roku 2020.

Důvodem pozastavení EET je především blížící se 3. a 4. vlna EET, která měla začít 1. 5. Všichni podnikatelé, kteří do těchto vln spadají, by si měli začít na finančním úřadu vyřizovat autentizační údaje nebo papírové účtenky, ale to nyní není žádoucí.

Odkazy:

Další odkazy, co se hodí:

Zpravodajské kanály doporučuji jen jako prvotní informaci. Vždy si ověřte, jestli to, o čem píšou, je skutečně již platné, nebo to je teprve neschválený návrh.

Seznam důvěryhodných zdrojů:

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.