Daňové zvýhodnění na děti v roce 2021

V minulém článku jsme si vysvětlili, jaké všechny slevy na dani existují.

Protože je sleva na dani na dítě, která se správně podle zákona jmenuje DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI, ta nejsložitější, pojďme jí věnovat samostatný článek.

Některé informace se budou opakovat, ale to nám neuškodí. 🙂

Kdy můžu slevu na dani na dítě uplatnit?

Pokud jste zaměstnanec, můžete tuto slevu na dani využívat ve své měsíční mzdě. Musíte si o to požádat v Prohlášení poplatíka (růžový papír, co se podepisuje ve mzdové účtárně). Potom vám zaměstnavatel každý měsíc vypočítá mzdu, pojištění a měsíční daň z příjmu (většinou poníženou o slevu na poplatníka).

Z této daně potom odečte slevu na dítě v měsíční výši. Když máme daň menší, než je odečítaná sleva, dostaneme se vlastně do záporné daně = daňového bonusu. O tento bonus nám zaměstnavatel zvýší měsíční vyplacenou mzdu.

Druhou možností zaměstnanců je v měsíční mzdě o uplatnění slevy nepožádat, ale nechat si to až na roční zúčtování příjmů, které nám zaměstnavatel udělá po konci roku. V tom případě nám zaměstnavatel porovná mzdy za celý rok, daně za celý rok a zohlední slevu na dítě v roční výši a ostatní slevy.

Protože jsme vlastně celý rok platili daně zbytečně vyšší, díky jednorázovému uplatnění slevy nám vyjde přeplatek daně, který dostaneme zpět s nejbližší mzdou. Obvykle to bývá mzda za únor následujícího roku a vracený přeplatek daně je milým obohacením rodinného rozpočtu.

Pokud musíte nebo chcete podávat daňové přiznání (pokud podnikáte, máte více souběžných zaměstnání, máte příjmy z pronájmu…), můžete slevu na dítě uplatnit v něm.

Princip je stejný jako u ročního zúčtování příjmů u zaměstnavatele. V daňovém přiznání započítáte všechny příjmy, zohledníte všechny případné zaplacené zálohy na dani a započítáte všechny slevy na dani včetně slevy na dítě. Díky slevě na dítě se můžete dostat do záporné daně = daňového bonusu a požádat finanční úřad o jeho proplacení.

Na jaké dítě můžu slevu na dani uplatnit?

Slevu na dani na dítě, ať už měsíčně nebo ročně, můžeme uplatnit  na každé vyživované dítě, které s námi žije ve společně hospodařící domácnosti.

Za vyživované dítě zákon považuje:

  • nezletilé dítě, nebo
  • zletilé dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, maximálně však do 26 let věku.

Zákon vyjmenovává možnosti našeho rodinného vztahu k dítěti, kdy můžeme slevu uplatnit:

  • dítě vlastní,
  • dítě osvojené, v náhradní péči,
  • dítě druhého z manželů,
  • vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit.

Jaká je výše slevy na dítě?

Částka slevy na dítě se liší podle počtu dětí v rodině, pro rok 2021 jsou nově od 1. 7. 2021 platné tyto částky:

1. dítě – roční částka 15.204 Kč (stejná částka jako dosud)
2. dítě – roční částka 22.320 Kč (dosud bylo 19.404 Kč),
3. a další dítě – roční částka 27.840 Kč (dosud 24.204 Kč)

Poprvé nové částky použijete v daňovém přiznání za rok 2021.

Měsíční částky daňového zvýhodnění uplatněné ve mzdě zůstávají zatím stejné jako dosud, navýšené daňové zvýhodnění se projeví až zpětně při ročním zúčtování daně za rok 2021.

Jak správně určit pořadí dětí?

Když máte více dětí a některé z nich nesplňuje podmínky po celý rok, můžete váhat, jak si děti očíslovat. Jak tedy na to?

Za každý měsíc si musíte porovnat, kolik dětí máte v péči a uplatnit daňová zvýhodnění pěkně popořadě, od částek na první dítě po částky na druhé dítě a tak dál. Daňové zvýhodnění ve výši na druhé dítě můžete uplatnit jen v těch měsících, kde máte zároveň dvě vyživované děti. (Nemůžete mít slevu na druhé dítě v měsíci, kde máte jen jedno vyživované dítě…)

Příklad:

Máte dvě děti, jednomu je 24 let a v červnu skončí studia, druhému je 12 let. Jaké pořadí jim dát a jaká bude sleva?
• v šesti měsících jste měli 2 vyživované děti
• v dalších 6 měsících jste měli jen 1 vyživované dítě
V daňovém přiznání tedy budete mít slevu na 1. dítě po dobu 12 měsíců a slevu na 2. dítě po dobu 6 měsíců.

Co je to daňový bonus?

Sleva na dani na dítě se nejmenuje daňové zvýhodnění náhodou. Všechny ostatní slevy na dani fungují na obvyklém principu slevy. Máme základní daň, z ní odečteme slevu a získáme sníženou daň. Pokud máme nárok na vyšší slevu, než je základní daň, snížíme daň na nulu a tím je to hotovo.

Oproti tomu daňové zvýhodnění na děti funguje jinak. Zjistíme základní daň, odečteme od ní ostatní slevy a dostaneme kladné číslo nebo nulu = daň po uplatnění slev. Od této částky odečteme plnou výši slevy na dítě (nebo na děti, pokud jich máme víc), a to i v případě, že se tím dostaneme do záporných čísel.

Tato záporná daňová povinnost se jmenuje daňový bonus a dostaneme ji od státu zpět, maximálně však ve výši 60.300 Kč. Od roku 2021 je tento strop zrušený, v daňovém přiznání se vám to projeví na začátku roku 2022.

Pro uplatnění daňového bonusu klade zákon ještě jednu podmínku, a to příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy alespoň 91.200 Kč za rok 2021 (87.600 za rok 2020). U podnikání se jedná opravdu o příjmy, nikoli o zisk, u zaměstnání o hrubou mzdu.

Nestačí vám příjmy a blíží se konec roku? Sežeňte si ještě narychlo nějakou brigádu nebo podnikatelskou zakázku.

Nemusí to být super placená práce, hlavně když vám těsně pomůže dostat se přes hranici nutnou pro daňový bonus.

Daňové zvýhodnění si může uplatit vždy jen jeden z rodičů (či jiných daňových poplatníků, kteří mají na uplatnění slevy nárok). Do daňového přiznání si proto dejte čestné prohlášení druhého z rodičů, že on slevu neuplatňuje.

Pokud si chcete o slevách na dani a o speciálních případech nastudovat sami více, věnuje se jim §35c a §35d zákona o daních z příjmů.

Článek aktualizovaný k 11. 8. 2021.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.