OSVČ nebo s.r.o.?

Bude pro vás vhodnější podnikat jako OSVČ, nebo bude lepší založit si firmu? Pro rozhodování je dobré zvážit administrativní rozdíly, účetnictví a daně, ale také to, jaké máte se svým podnikáním plány.

Aktualizace částek pro rok 2024.

Podnikatelé se nejčastěji rozhodují mezi těmito dvěma formami podnikání. Podnikají jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), nebo si zakládají s.r.o. (společnost s ručením omezeným). Jaké jsou největší rozdíly a podle čeho se rozhodovat?

Založení / zrušení

Jako OSVČ máte založení podnikání snadné. Dojdete na živnostenský úřad, nebo vyplníte Jednotný registrační formulář online. Zaplatíte 1 000 správní poplatek a máte hotovo (pokud nepotřebujete pro svoje podnikání koncesovanou živnost nebo provozovnu schválenou hygienou, v obou situacích je administrativa trochu složitější). Na živnostenském úřadu se můžete rovnou nechat přihlásit ke zdravotnímu pojištění podnikatelů a důchodovému pojištění. Na žádný další úřad tak nemusíte.

Aby byly informace kompletní, zmíním ještě podnikání na základě jiných zákonů než živnostenského zákona. To se týká například advokátů, lékařů, tlumočníků, daňových poradců nebo umělců. V takovém případě nejdete na živnostenský úřad, ale přihlášky k pojištění si vyřídíte na každém úřadu zvlášť.

Založení s.r.o. je složitější a dražší. Potřebujete k němu notáře, sepsat zakladatelské listiny, zapsat firmu do obchodního rejstříku. Ani cestě na živnostenský úřad se nevyhnete, protože i firma má svoje živnostenské oprávnění. Dobrá zpráva ale je, že se to vše dá delegovat.

Obdobně to platí i při ukončování podnikání. OSVČ může velmi snadno svoje podnikání přerušit nebo ukončit. U s.r.o. je to o dost složitější administrativní procedura.

Ručení

OSVČ ručí za svoje podnikatelské přešlapy a dluhy celým svým majetkem, i soukromým. Včetně majetku ve společném jmění manželů.

U s.r.o. je to trochu složitější. Jako společník (= majitel firmy) ručíte jenom do výše svého nesplaceného vkladu. Většinou jste ale zároveň jednatelem společnosti. Tím, kdo jménem firmy jedná, zastupuje ji navenek, podepisuje smlouvy a podobně. Jako jednatel ručíte za způsobené škody nebo dluhy v některých situacích i celým svým majetkem. Zjednodušeně to znamená, že když při řízení firmy nepostupujete s péčí řádného hospodáře, děláte riskantní rozhodnutí a poškozujete kvůli tomu svoji firmu nebo obchodní partnery, nemůžete od toho dát snadno ruce pryč.

Kolik vás je

Máte v plánu podnikat ve dvojici nebo v ještě větší partě? Pak pro vás bude nejspíš s.r.o. lepší volbou, i když by daňově nebo ekonomicky vycházelo hůř. U podnikání více OSVČ je většinou problém s tím, jak si vzájemně přefakturovávat peníze, aby na tom nebyla některá ze stran škodná. U s.r.o. je to jasné – všechno je společné a snáz se dá domluvit rozdělení zisku.

Jaké máte podnikatelské plány

Chcete podnikat „na volné noze“ jako grafik, markeťák nebo lektor? Pak pro vás bude vhodnější spíš podnikání jako OSVČ. Je to jednodušší a díky výdajům procentem z příjmů nebo paušální dani vás to vyjde i levněji.

Plánujete firmu, která vás přežije? Rádi byste svoje podnikání časem prodali, nebo máte ambice vybudovat firmu, kterou jednou převezmou vaše děti? Pak bude lepší s.r.o..

Ještě úplně přesně nevíte, v čem budete podnikat? Máte zatím velké nebo menší sny, ale bez konkrétního a dobře propočítaného podnikatelského plánu? Nemáte se po rodičovské kam vrátit do práce a máte chuť zkoušet něco nového? V tom případě pro vás bude lepší podnikání jako OSVČ, je přece jenom méně náročné na administrativu i na finance.

Účetnictví

Jako OSVČ máte účetnictví jednoduché. Můžete si vystačit i s pouhou evidencí příjmů, pokud využijete výdaje procentem z příjmů, nebo se přihlásíte k paušální dani. Ani daňová evidence při uplatňování skutečných výdajů není nijak extra složitá.

Firmy včetně s.r.o. to mají s účetnictvím složitější. Musí povinně vést „účetnictví“ podle zákona, to sami nezvládnete, pokud nemáte příslušné vzdělání. Počítejte tak s tím, že vás čeká pravidelný náklad na účetní.

Zdanění

Podnikající fyzické osoby platí ze svých zisků tři „daně“.

Daň z příjmu fyzických osob má základní sazbu 15 %, při velmi vysokém zisku můžete spadnout do vyšší sazby 23 %. Svůj základ daně ale můžete snížit o různé odečitatelné položky (úroky z hypotéky, životní a penzijní pojištění, dary…) a vypočtenou daň pak o slevy na dani (základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti a další). Může se tak stát, že i při docela vysokých příjmech nebudete platit žádnou daň.

Příklad:
Zisk z podnikání OSVČ = 200 000 Kč
Vypočtená daň 15 % = 30 000 Kč
Po snížení o základní slevu na poplatníka (30 840 Kč) je daň 0 Kč.

Jako OSVČ musíte ještě zaplatit zdravotní a důchodové pojištění. Jeho výše záleží na zisku, ale hlavně na tom, jestli máte podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost.

Příklad:
Zisk z podnikání OSVČ = 200 000 Kč
Zdravotní a důchodové pojištění při vedlejší činnosti = 45 620 Kč
Zdravotní a důchodové pojištění při hlavní činnosti = přibližně 81 000 Kč

S.r.o. platí ze svého zisku jenom daň z příjmu 21 % (do roku 2023 byla sazba 19 %). Nemá tolik úlev na dani jako fyzická osoba, neplatí ale ze zisku zdravotní ani důchodové pojištění. Účetnictví firem má navíc další možnosti, jak snižovat daňový základ. To vypadá na první pohled výhodněji než podnikání jako OSVČ na hlavní činnost.

Příklad:
Zisk z podnikání s.r.o. = 200 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob 21 % = 42 000 Kč

Potíž u s.r.o. ale je, že po zdanění to jsou pořád peníze firmy, ne vaše. Musíte si je nějak vyplatit a přitom zdanit. Jednou z možností je vyplacení podílu na zisku, ten je zdaněný srážkovou daní 15 %.

Příklad:
Zisk z podnikání s.r.o. = 200 000 Kč
Daň z příjmu firmy = 42 000 Kč
Zisk po zdanění = 200 000 – 42 000 = 158 000 Kč
Daň, kterou zaplatíte, když si vyplácíte zisk = 158 000 * 15 % = 23 700 Kč
Celková daň zaplacená ze zisku = 42 000 + 23 700 = 65 700 Kč

Další variantou je, že se ve svém s.r.o. zaměstnáte nebo si uděláte placenou jednatelskou smlouvu. Obojí je zdaněno jako pracovní smlouva, takže musíte platit zdravotní a důchodové pojištění jako zaměstnavatel i jako zaměstnanec. Jste zároveň v obou rolích a celé daňové i pojistné zatížení zaměstnanců tak jde z vašich peněz. Počítejte s tím, že když máte odměnu podle smlouvy 20 000 Kč měsíčně, jako firmu vás to bude stát 26 760 Kč a vám jako čistá mzda přijde 17 250 Kč (záleží na vašich slevách na dani a dalších okolnostech). Stát dostane téměř deset tisíc, to vás asi nepotěší.

Při úvahách o s.r.o. si ještě promyslete, jak to budete mít se svým vlastním zdravotním a důchodovým pojištěním. Pokud máte zaměstnání nebo kromě toho podnikáte i jako OSVČ, máte tato pojištění pokrytá. Bez starostí to mají i státní pojištěnci, studenti, důchodci, rodiče s rodičovským příspěvkem… Jestli ale budete mít svoji firmu jako jedinou činnost, musíte si zdravotní pojištění platit jako samoplátce (v podobné výši, jako ho platí podnikatelé) a důchodové pojištění za vás také nikdo nezaplatí. Je sice dobrovolné, ale nedoporučovala bych bez něj dlouhodobě být.

Zacházení z penězi

Všechny peníze, které si vyděláte jako OSVČ, jsou rovnou vaše. Můžete si je vzít a utratit, za co chcete. Jen doporučuji nechat si rezervu na doplatky daní a pojištění, ať vás po konci roku nečeká překvapení. Kvůli finanční opatrnosti bych rozhodně doporučila nechat část peněz i na podnikatelské rezervě pro horší časy.

Peníze, které vydělala společnost s ručením omezeným, jsou peníze firmy. Nejsou to vaše peníze a nemůžete si je jen tak vzít. Vyplatíte si je například jako zdaněný podíl na zisku nebo jako odměnu za práci pro firmu, ale nějaký právní důvod a „papír“ k tomu vždy potřebujete. Trvá tak vždy déle, než se k vydělaným penězům dostanete. Navíc si musíte dát pozor, abyste všechno podnikatelské papírování měli správně. Když jste jediným jednatelem a podepisujete tak smlouvy sami se sebou, určitě na to oslovte právníka. Přečtěte si o tom článek od advokátky Moniky Bakešové.

Co jsem si vybrala já

Jak si můžete ověřit na stránce Kontakt, podnikám jako OSVČ. Založení firmy jsem zvažovala a nakonec odložila. Díky tomu, že nemám skoro žádné náklady a do podnikání vkládám především svůj čas a know how, vyplatí se mi výdaje procentem z příjmů. Účetnictví s.r.o. se skutečnými výdaji by pro mě bylo nevýhodné. Takto to vyhovuje mně v mém byznys modelu.

Kdybych si ale chtěla založit účetní kancelář a mít pod sebou tým účetních, zvolila bych určitě založení s.r.o.. Se zaměstnanci bych měla výrazně větší náklady, ale i obrat a podnikatelské riziko. Nevylučuji ale, že si s.r.o. nezřídím časem, třeba se moje podnikatelské plány změní.

Máte nyní jasněji, jaká forma podnikání je teď pro vás ta pravá?

Ráda pomůžu s utříděním myšlenek a propočítáním, co by pro vás znamenalo podnikat jako OSVČ nebo jako s.r.o. Na konzultacích je to jedno z oblíbených témat.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.