MOSS při prodeji elektronických služeb

MOSS – Mini One Stop Shop – je specialita pro prodej elektronických a telekomunikačních služeb.

Jako drobných podnikatelů se vás může týkat dvojí možný způsob, jak prodávat elektronické služby konečným zákazníkům do jiných zemí EU.

Aktualizace 1. 10. 2020.

Co je MOSS

Pro prodej telekomunikačních služeb, rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb do jiné země EU platí zvláštní pravidla.

Základní pravidla pro MOSS

Kdo prodává do jiné EU země ebooky nebo online kurzy osobám nepovinným k dani (nepodnikatelům), musí se registrovat jako identifikovaná osoba k DPH a řešit tuto daň v zemi zákazníka.

Znamená to pro nás, že když prodáváme svoji elektronickou službu (např. e-book, videokurz) konečnému spotřebiteli z jiné země EU, vystavíme fakturu včetně DPH se sazbou ze země zákazníka a tuto DPH musíme v jeho zemi přiznat a odvést.

Protože by bylo velmi administrativně náročné registrovat se k DPH a odvádět daň v každé zemi, kam bychom svoji elektronickou službu prodali, můžeme se při prodeji e-booků do jiných zemí EU zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shopu (MOSS). Když jsme k tomuto režimu zaregistrovaní, podáváme v něm daňové přiznání každé čtvrtletí a platíme daň souhrnně za všechny země EU.

Zjednodušení platné od 1. 1. 2019

Do roku 2018 se povinnost zabývat se DPH v zahraničí při prodeji elektronických služeb týkala všech podnikatelů. I těch, co prodali jediný ebook na Slovensko.

Směrnice EU (směrnice Rady EU č. 2017/2455) přinesla novinky laskavé vůči drobným podnikatelům a nabízí jim jednodušší variantu.

Kdo může využít jednodušší pravidla:

  • podnikatel prodává elektronickou službu nepodnikatelům do jiné země EU
  • podnikatel nemá provozovnu v jiném členském státě
  • celková hodnota prodejů elektronických služeb do jiných zemí EU bez daně nepřekročila v aktuálním ani minulém roce 10.000 EUR (počítají se všechny prodeje konečným zákazníkům do všech zemí EU dohromady za každý rok)

Co je jinak?

Podnikatel, který splňuje všechny výše vypsané podmínky, se může rozhodnout, ve které zemi bude místo zdanitelného plnění elektronické služby, kterou poskytuje. Jestli to bude v zemi zákazníka, nebo v jeho vlastní zemi (v ČR v našem případě).

Podle toho bude na fakturách do EU uvádět nebo neuvádět DPH.

Jak postupovat?

Vyberte si variantu, jak chcete k prodejům elektronických služeb do EU přistupovat.

  1. využívám systém MOSS → „místo zdanitelného plnění“ si zvolím jako dosud zemi zákazníka → faktury vystavuji včetně DPH v zemi zákazníka, podávám daňové přiznání MOSS a daň odvedu v rámci systému MOSS.
  2. zjednoduším si to → „místo zdanitelného plnění“ si zvolím ve své vlastní zemi → prodej podléhá pravidlům DPH jako prodeje tuzemským zákazníkům. Fakturuji bez DPH, pokud jsem neplátce. Nebo s klasickou českou DPH, pokud jsem plátce. Takové prodeje se počítají do českého obratu pro DPH (hranice 1.000.000 Kč / 12 předcházejících měsíců).

Co s aktivní registrací MOSS?

Jestliže se rozhodnete vybrat si jednodušší variantu (nedopočítávat daň, neřešit MOSS), můžete se z režimu MOSS odhlásit vždy každé čtvrtletí. Nebo si můžete registraci ponechat pro strýčka Příhodu a každé čtvrtletí podávat nulová přiznání.

Tagy:
Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.