Kdo musí podávat daňové přiznání za rok 2019

Začali jste podnikat, máte dvě zaměstnání nebo pronajímáte byt. Nejste si jistí – MUSÍM PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ?

Možná musíte. Možná nemusíte, ale bylo by to pro vás výhodné.

Podnikatelé

Máte jen podnikání a žádné jiné zdanitelné příjmy

Daňové přiznání nemusí podat ti podnikatelé, kteří mají roční příjmy nižší než 15.000 Kč a nemají žádné jiné zdanitelné příjmy (zaměstnání, pronájmy apod.) a nemají z podnikání ztrátu, o kterou by v příštích letech rádi snižovali zisky.

Limit se vztahuje na příjmy z podnikání, tj. všechny platby, které jste za svoje podnikání dostali. Jedná se o příjmy v hrubém, před snížením o související výdaje.

Pokud se vejdete do limitu a daňové přiznání nemusíte podávat, nezapomeňte podat na finanční úřad čestné prohlášení o tom, že daňové přiznání nepodáváte a proč (= příjmy nedosáhly limitu).

Příklad:

Začínám podnikat a v minulém roce jsem utržila jen 10.000 Kč, neměla jsem skoro žádné výdaje nemusím podávat daňové přiznání.

Začínám podnikat a v minulém roce jsem utržila jen 10.000 Kč, ale do podnikání jsem investovala 50.000 Kč můžu podat daňové přiznání se ztrátou z podnikání 40.000 Kč, o tuto ztrátu snížím zisk v dalších letech, až se podnikání více rozjede.

Začínám podnikat a v minulém roce jsem utržila 20.000 Kč musím podat daňové přiznání.

Kromě podnikání máte i jiné zdanitelné příjmy (ale ne ze zaměstnání)

Do limitu 15.000 Kč se počítají všechny vaše zdanitelné příjmy. I příjmy z pronájmů, z transakcí s akciemi nebo neosvobozené ostatní příjmy.

Kromě podnikání máte i příjmy ze zaměstnání

Pokud podnikáte při zaměstnání, musíte se s příjmy z podnikání vejít do 6.000 Kč, abyste nemuseli sami podávat daňové přiznání. Jak se v takovém případě postupuje si přečtete hned v další kapitole.

Ať máte podnikání jako jedinou činnost, nebo máte i jiné zdanitelné příjmy, nezapomeňte podat přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Ty žádný minimální limit příjmů neznají a musíte je odeslat v každém případě.

Zaměstnanci

Daňové přiznání musí podávat zaměstnanci, kteří

  • mají víc zaměstnavatelů najednou a ze mzdy se jim nestrhává srážková, ale zálohová daň
  • mají vedle zaměstnání jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6.000 Kč (například příjmy z podnikání, z pronájmu, z prodeje kapitálového majetku)
  • mají vysoké příjmy a budou platit solidární daň

Ostatní zaměstnanci můžou požádat o vyřízení daní svého zaměstnavatele. Stačí do 15. 2. podepsat patřičné políčko v růžovém prohlášení, případně doplnit podklady k daňovým úlevám, a požádat tak zaměstnavatele o roční zúčtování daní.

Jestli si nejste jistí, jakou daň vám ze mzdy strhávají, zeptejte se svého zaměstnavatele.

Pokud máte dohodu o provedení práce a zaměstnavatel vám strhává srážkovou daň, daňové přiznání podávat nemusíte, vaše daňová povinnost je splněna už u zaměstnavatele.
Zvažte ale, jestli by se vám to nevyplatilo. Po uplatnění daňových slev možná dostanete část nebo celou sraženou daň zpátky. Záleží na ostatních zdanitelných příjmech a na slevách, na které máte nárok.

Kdy ještě musíte podávat daňové přiznání

Přečtěte si neúplný výčet situací, kdy musíte podávat daňové přiznání, i když nejste ani podnikatelé, ani zaměstnanci.

  • Pronajímáte byt, garáž nebo jinou nemovitost.
  • Pronajímáte jiný majetek (u jiného majetku se musí jednat o dlouhodobý pronájem, jednorázové propůjčení se obvykle nezdaňuje).
  • Máte příležitostné příjmy v celkové výši více než 30.000 Kč (například příležitostné výpomoci, příležitostný pronájem majetku).
  • Máte příjmy z kapitálového majetku (například vyplacený podíl ze zisku s.r.o., příjmy z transakcí s akciemi).
  • Předčasně jste ukončili životní nebo penzijní připojištění a budete muset dodaňovat výhody z minulých let.
  • Prodali jste byt či dům a nesplnili jste podmínku osvobození (podmínkou je vlastnictví alespoň 2 roky a bydlení v této nemovitosti, případně využití peněz z prodeje na vlastní bytové potřeby NEBO vlastnictví nemovitosti alespoň 5 let).
  • Prodali jste automobil, který jste vlastnili méně než 1 rok (může se stát například při ukončení leasingu a následném prodeji auta na protiúčet).
Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.