Jak při paušálních výdajích ušetřit na daních

Využívání paušálních výdajů při podnikání je jednoduché, většinou výhodné, proto také podnikateli často využívané. Novela zákona o dani z příjmu ale od roku 2018 mění pravidla. Pro některé podnikatele už paušální výdaje výhodné nebudou. Na druhou stranu se ale vyplatí jiným podnikatelům, kteří dříve raději evidovali skutečné výdaje. Do které skupiny patříte vy? Víte, že v roce 2017 si můžete vybrat stará či nová pravidla a tak zaplatit na daních co nejméně?

Snížení maximální částky paušálních výdajů

Paušální výdaje fungují tak, že podle výše svých příjmů z podnikání dopočítáte výdaje určeným procentem. Například při příjmech 1.000.000 Kč a paušálu 60 % (paušál pro většinu živností) vyplníte do daňového přiznání výdaje 600.000 Kč a zůstane vám zisk pro zdanění ve výši 400.000 Kč.

Je to metoda jednoduchá, nemusíte si vést evidenci skutečných výdajů. Vyplatí se hlavně tehdy, když skutečné výdaje nemáte vysoké.

Výše paušálních výdajů má ale maximální limit, který vychází z dosažených příjmů. Podle starých pravidel můžete paušální výdaje vypočítat maximálně z příjmů 2.000.000 Kč, podle nových pravidel už to je jen z 1.000.000 Kč. Limit se tak sjednotil s limitem pro povinné plátcovství DPH.

Nové maximální částky výdajů:

 • 800.000 Kč u příjmů s paušálem 80 % (řemeslné živnosti, zemědělská výroba…)
 • 600.000 Kč u příjmů s paušálem 60 % (všechny živnosti kromě řemeslných)
 • 400.000 Kč u příjmů s paušálem 40 % (podnikání podle autorského zákona nebo podle jiných zákonů, například advokáti, lékaři apod.)
 • 300.000 Kč u příjmů s paušálem 30 % (příjmy z nájmu)

Jak se paušální výdaje počítají?

Maximální strop pro paušální výdaje neznamená, že při vyšších příjmech nesmíte paušální výdaje použít. Je jen omezena maximální výše těchto výdajů. Pokud používáte pro výpočet zisku z podnikání paušální výdaje, jejich výše v daňovém přiznání podle nových pravidel bude:

 • příjem 500.000 Kč → výdaje 300.000 Kč
 • příjem 1.000.000 Kč → výdaje 600.000 Kč
 • příjem 1.500.000 Kč → výdaje 600.000 Kč

Slevy na manželku/manžela a na děti

Podle starých pravidel podnikatel s paušálními výdaji většinou nemohl použít slevu na manželku/manžela, ani slevu na děti.

Pokud měl jenom příjmy z podnikání, mohl na slevy úplně zapomenout, nebo evidovat skutečné výdaje.

Při souběhu podnikání a například zaměstnání už na slevy na manželku i na děti dosáhnout mohl. Záleží na tom, která část celkového daňového základu je větší. Jestli dílčí daňový základ z podnikání (zisk) nebo dílčí daňový základ ze zaměstnání (hrubé mzdy a pojištění placené zaměstnavatelem). Když byl zisk z podnikání větší, slevy si podnikatel uplatnit nemohl. V opačném případě ano.

Toto omezení platilo stejně i při použití paušálních výdajů při příjmech z pronájmu podle § 9.

Podle nových pravidel už toto omezení neplatí – podnikatelé s paušálními výdaji si mohou uplatňovat slevy na manželku/manžela i slevy na děti neomezeně. Mohou tyto výhody využít úplně stejně jako všichni ostatní – podnikatelé se skutečnými výdaji, zaměstnanci…

Co v roce 2017?

V roce 2017 si můžete vybrat, jestli pojedete podle nových nebo podle starých pravidel. Můžete si vybrat to, co je pro vás výhodnější.

Která pravidla budou pro mě lepší?

Nedá se obecně říci, která pravidla jsou pro podnikatele výhodnější. Záleží na výši příjmů z podnikání a na tom, jestli potřebujete uplatňovat slevu na děti nebo ne.

 • příjmy jsou do 1.000.000 Kč → výhodnější jsou pro vás nová pravidla. Vejdete se do maximální výše výdajů a můžete uplatnit slevy.
 • příjmy jsou vyšší než 1.000.000 Kč → zkuste si vypočítat daňovou povinnost podle starých a nových pravidel. Nezapomeňte zohlednit i platby zdravotního a sociálního pojištění!

Příklady:

1. Příjmy jsou 500.000 Kč, podnikatel má manželku bez příjmů a jedno dítě.

 • Podnikatel se vejde do limitu, může uplatnit celých 60 % z příjmů.
 • Podle starých pravidel by nemohl uplatnit slevu na manželku a na děti, takže z vypočtené daně odečte jen základní slevu na dani.
 • Podle nových pravidel odečte slevu na sebe a slevu na manželku, daň tím sníží na 0 Kč. Poté uplatní ještě slevu na dítě a dostane ji formou daňového bonusu zpátky.
 • Podnikání je hlavní činnost a podnikatel musí zaplatit alespoň minimální zdravotní a sociální pojištění.
 • Podnikateli se vyplatí paušál podle nových pravidel.

2. Příjmy jsou 1.000.000 Kč, podnikatel má manželku bez příjmů a jedno dítě.

 • Podnikatel se vejde do limitu podle starých i nových pravidel, může uplatnit celých 60 % z příjmů.
 • Podle starých pravidel by nemohl uplatnit slevu na manželku a na děti, takže z vypočtené daně odečte jen základní slevu na dani.
 • Podle nových pravidel odečte slevu na sebe,  slevu na manželku a slevu na dítě. Část daňového zvýhodnění na dítě dostane formou daňového bonusu zpátky.
 • Zdravotní i sociální pojištění podnikatel zaplatí ve výši podle zisku, překročil totiž minimální platby těchto pojištění.
 • Podnikateli se vyplatí paušál podle nových pravidel.

3. Příjmy jsou 2.000.000 Kč, podnikatel má manželku bez příjmů a jedno dítě.

 • Podnikatel se vejde do limitu jen podle starých pravidel. Podle nových pravidel může uplatnit maximálně 600.000 Kč. Proto je podle nových pravidel jeho zisk výrazně vyšší.
 • Protože je zisk vyšší, je vyšší i vypočtená daň, sociální a zdravotní pojištění.
 • Podnikatel podle nových pravidel může uplatnit slevu na manželku a na dítě, ale kvůli vyššímu zisku se mu to nevyplatí.
 • Podnikateli se vyplatí paušál podle starých pravidel.

Tak co, už víte, jestli pro vás budou letos paušální výdaje výhodné?

 

 

 

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.