Poslední povinnosti podnikatele za rok 2015

Už máme polovinu dubna, daňové přiznání odevzdané.

To ale není všechno, podnikatelé musí ještě odevzdat Přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Pokud máte tuto povinnost dosud před sebou, přečtěte si, na co si dát při vyplňování pozor.

Sociální pojištění

CSSZ1

 • než se do vyplňování pustíte, najděte si papír se svou inventurou OSVČ, který jste měli dostat od své správy sociálního zabezpečení. Tam zjistíte, jaké platby záloh vaše sociálka eviduje, a můžete si je porovnat s vaším bankovním výpisem, jestli vše souhlasí.
 • pro vyplňování doporučuji interaktivní formulář na webu ČSSZ. Když správně zaškrtáte hlavní a vedlejší činnost, dopočítá vše sám. Vypočítá vám i to, jestli s vedlejší činností máte nebo nemáte povinnost platit sociální pojištění. Vy pak můžete formulář odeslat elektronicky, nebo si jej uložit jako pdf, vytisknout a odnést osobně nebo poslat poštou.
 • nezapomeňte vyplnit svou místně příslušnou sociálku a variabilní symbol. Obojí najdete na všech dokumentech, které máte od své správy sociálního zabezpečení.
 • vyplňte správně, jestli jste měli hlavní nebo vedlejší činnost a ve kterých měsících
 • vyplňte důvody vedlejší činnosti (políčka jsou popsaná, tak to jistě zvládnete)
 • některé důvody vedlejší činnosti musíte doložit, například osobní péči o závislou osobu, vojenskou službu, nezaopatřenost dítěte (= vlastní studium). Ostatní důvody (zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek…) si sociálka ověří sama.
 • pokud máte podnikání jako vedlejší činnost a váš zisk za rok 2015 je nižší než 63.865 Kč, sociální pojištění platit nemusíte. Pozor, pokud jste podnikali kratší dobu, musíte tuto částku poměrně snížit podle počtu měsíců, kdy jste podnikali. Interaktivní formulář na webu ČSSZ limity pohlídá za vás.

Zdravotní pojištění

VZP1

 • jestli vaše zdravotní pojišťovna umožňuje elektronické podání, vřele jej doporučuji. Já jsem pojištěná u OZP a Přehled jsem podala elektronicky prostřednictvím Vitakarty během chvilky, většina údajů byla předem vyplněná a já jsem dopsala prakticky jen zisk a zaplacené zálohy.
 • pokud tuto možnost nemáte, stáhněte si z webových stránek své pojišťovny interaktivní formulář v pdf, hodně vám při počítání pomůže. (odkazy jsou na konci tohoto článku)
 • povinnost platit zálohy se nevztahuje pouze na zaměstnance, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost, nebo podnikatelé na nemocenské (pobírají nemocenské dávky nebo peněžitou pomoc v mateřství, vypočtenou a vyplácenou z nemocenského pojištění podnikatele). Ostatní podnikatelé zálohy většinou platit musí.
 • minimální vyměřovací základ se na vás nevztahuje, pokud po celý kalendářní měsíc platí některá z těchto skutečností: jste student, důchodce, pobíráte mateřskou nebo rodičovský příspěvek, máte zaměstnání alespoň s minimální mzdou, pobíráte nemocenskou jako podnikatel, pečujete o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let (pozor, tento poslední důvod platí jen u zdravotního pojištění, nikoliv u sociálního) – nezapomeňte, že všechny tyto důvody musíte mít u své zdravotní pojišťovny řádně a včas nahlášené.
 • zdravotní pojištění musí zaplatit každý podnikatel, i ten s vedlejší činností. Jestli máte podnikání jako vedlejší činnost, budete mít možná doplatek zdravotního pojištění i následné zálohy maličké, přesto je musíte platit.

Odkazy:

www.cssz.cz – Česká správa sociálního zabezpečení – formulář >>>
www.vzp.cz – Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) – formulář >>>
www.vozp.cz – Vojenská zdravotní pojišťovna (201) – formulář >>>
www.cpzp.cz – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) – formulář >>>
www.ozp.cz – Oborová zdravotní pojišťovna … (207) – formulář >>>
www.zpskoda.cz – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) – formulář >>>
www.zpmvcr.cz – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) – formulář >>>
www.rbp-zp.cz – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213) – formulář >>>

Termíny

Přehledy na sociální a zdravotní pojištění musíte podat do 2. 5. 2016. Doplatky pojištění se platí do 8 dnů po podání Přehledů.

Bonus pro vás

Nejste si jisti, jestli se na vás vztahuje povinnost platit zálohy? Jestli máte hlavní nebo vedlejší činnost? Nebo máte jiný dotaz?

Napište mi na lucie@luciekrausova.cz – do konce dubna budu zdarma odpovídat na vaše dotazy ohledně Přehledů.

Lucie Krausová
Jsem ekonomka, účetní a podnikatelka. Baví mě kombinovat práci s čísly a pomoc druhým. Jsem autorka e-booku pro rodiče 4 možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské a pro začínající podnikatele Podnikám na paušál - podrobný průvodce prvními lety podnikání. Pokud Vás zajímá více o mně, více informací zjistíte zde >>

Tento článek vyjadřuje názor autorky, nejedná se o právně závazný dokument.