DANĚ 2019

Stručný návod k daňovému přiznání

a přehledům na zdravotní a sociální pojištění

jhji

Daň z příjmu fyzických osob

Kdo musí podávat daňové přiznání

 • podnikatelé, kteří roční příjmy vyšší než 15.000 Kč, nebo mají z podnikání ztrátu, o kterou by v příštích letech rádi snižovali zisky
 • zaměstnanci, kteří měli více zaměstnání souběžně (nepočítají se dohody o provedení práce se srážkovou daní), nebo mají kromě příjmů ze zaměstnání i jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6.000 Kč

Více informací a ostatní případy ► ► ► Kdo musí podávat daňové přiznání za rok 2019

Schéma - jak se počítá daň z příjmu

 • 1
  Zjistíme dílčí základy daně
  (ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmu, z kapitálového majetku, ostatní zdanitelné příjmy)
 • 2
  Sečteme dílčí základy daně
  Tím zjistíme celkový základ daně.
 • 3
  Uplatníme odečitatelné položky
  (dary, úroky z úvěrů na bydlení, zaplacené penzijní nebo životní pojištění...)
 • 4
  Ze sníženého základu daně vypočteme daň
  Daň z příjmu je 15 % ze základu daně (+ případně solidární daň)
 • 5
  Daň snížíme o slevy na dani
  (sleva na poplatníka, na manželku, na děti, školkovné...)
 • 6
  Známe konečnou výši daně
 • 1
  Dílčí základy daně

Jako první krok zjistíme jednotlivé dílčí základy daně podle toho, jakým aktivitám jsme se během roku věnovali (zaměstnání, podnikání, pronájem nebo jiné příjmy)

Příjmy ze zaměstnání (§ 6 zákona o dani z příjmu)

Základem daně ze zaměstnání je součet hrubé mzdy a zdravotního a sociálního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem (= superhrubá mzda). Pro daňové přiznání dostanete od svého zaměstnavatele potvrzení, v němž vše najdete.

Do daňového přiznání vždy musíte dát příjmy s potvrzením o zálohové dani (potvrzení poznáte podle toho, že má spoustu řádků, přesně se jmenuje Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění).

Můžete, ale nemusíte do něj přidat i potvrzení o zaměstnání se srážkovou daní z dohody o provedení práce (má jen tři řádky, jmenuje se Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce ….. a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně). Pokud se rozhodnete do přiznání započítat i potvrzení o příjmech se srážkovou daní, musíte tam dát všechna taková potvrzení, která máte.

Kdy to je výhodné? Pokud vám ostatní zdanitelné příjmy neumožní vyčerpat celou základní slevu na poplatníka, vyplatí se do přiznání zahrnout i příjmy z dohody o provedení práce se srážkovou daní. Sraženou daň tak můžete dostat od státu zpět. Když si nejste jisti, klidně tato potvrzení do přiznání dejte. Určitě si tím nepřihoršíte, může vám to jen pomoci. Nebo si to vyzkoušejte s nimi a bez. 🙂

Příjmy z podnikání (§ 7)

Dílčí základ daně z podnikání vypočítáte jako rozdíl mezi příjmy z podnikání a výdaji, které jste na získání těchto příjmů vynaložili. Nezáleží na tom, jestli jsou výdaje skutečné nebo paušální.

Maximum informací o povinnostech v podnikání najdete v ebooku Podnikám na paušál – podrobný průvodce prvními lety podnikání.

Příjmy z pronájmu (§ 9)

Pronájem soukromých věcí, které nejsou v obchodním majetku. Například pronájem bytu, ve kterém nebydlíte. Můžete snížit o skutečné nebo o paušální výdaje 30 %. Nezáleží na tom, jestli paušální výdaje uplatňujete i u příjmů z podnikání, nebo ne.

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) a ostatní příjmy (§ 10)

Například přijaté úroky z poskytnuté půjčky, prodej cenných papírů, prodej soukromého majetku, prodej úrody ze zahrádky, příležitostný pronájem věcí.

Do ostatních příjmů patří i příjmy za příležitostné činnosti – Jedná se o nárazové příjmy za činnosti, na které nemáte živnostenský list ani nejsou zaměstnáním, např. jednorázová brigáda, prodej úrody, posekání zahrady sousedovi. Pokud součet našich příjmů z příležitostných činností nepřesáhne v kalendářním roce 30.000 Kč, neuvádíte je v daňovém přiznání a nedaníte.

 • 2
  Součet dílčích základů daně = základ daně

Jako první krok zjistíme jednotlivé dílčí základy daně podle toho, jakým aktivitám jsme se během roku věnovali (zaměstnání, podnikání, pronájem nebo jiné příjmy)


Nemáte rádi zajíce v pytli? Takto vypadá e-book zevnitř.

Pro vyplňování daňového přiznání doporučuji ointeraktivní pdf tiskopis, který je ke stažení na stránkách Finanční správy.

Hledejte formulář 25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016. Jeho velkou výhodou je to, že sám dopočítává, hlídá limity a sazby. A je oficiální, se zárukou správnosti. Jestli vám nebude fungovat (místo formuláře budou jen textové chybové hlášky), neděste se. Stáhněte si formulář do počítače a otevírejte jej rovnou z něj. Nejlépe v Adobe, ale mohl by s ním poradit i jiný program, který bude umět pracovat s pdf.

Od nového roku se jako obvykle mění částky zdravotního a důchodového pojištění podnikatelů. Letos se mění i…
Celý článek
Velkým zjednodušením pro podnikatele je nově zavedená paušální daň. K paušální dani na rok 2022 se můžete…
Celý článek
Víte to? Víte, kam v podnikání utíkají vaše peníze? Víte, kolik v podnikání utrácíte a za co?…
Celý článek
Kolik musím mít klientů, aby mi podnikání začalo přinášet zisk? Jakou mám dát cenu za účastníka kurzu,…
Celý článek